Yliopistopaino

Digitointipalvelu toimii Cygnaeuksenkadulla painon tiloissa

Kirjojen ja paperidokumenttien digitointi ja skannaus. Sisäilmaongelmaisen materiaalin käsittely ja tallennus. Kyselytutkimukset. Kyselylomakkeiden luonti. Optinen tallennus.

DIGITOINTIPALVELU

  • Kirjojen skannaus robottiskannerilla
  • Paperisten asiakirjojen /dokumenttien skannaus
  • Kyselylomakkeitten luonti /sivuntaitto kyselytutkimuksiin
  • Kyselyvastausten optinen tallennus yhteenvetoa varten
  • Sisäilmaongelmaisen materiaalin skannaus/digitointi erityisvarustellussa tilassa

Osoite; Cygnaeuksenkatu 3 40100 Jyväskylä

Kirjojen skannaus robottiskannerilla
Kirjat voidaan digitoida robottiskannerilla niitä vahingoittamatta. Skanneri kuvaa kirjan aukeamittain käyttäen imualisteista skannauspäätä, joka kääntää uuden sivun kuvatun jälkeen.  Digitoitu aineisto siirretään sovittuun mediaan. Tekijänoikeuskysymysten huomiointi on tärkeää.

Erilaisten paperisten asiakirjojen /dokumenttien skannaus
Paperiset asiakirjat voidaan skannata suurinopeuksisilla A4 -arkkiskannereilla.
Skannausta myös suurformaattisille dokumenteille.

Kyselylomakkeiden luonti /taitto kyselytutkimuksiin
Kyselytutkimuksen lomakkeet taitetaan lopulliseen muotoon ennen painamista/julkaisemista.
Tarjoamme mielellämme kyselylomakkeiden myös painatuksen ja kysy lisäksi postituspalvelua.

Palautuneiden kyselyvastausten optinen tallennus yhteenvetoa varten
Optinen tallennusohjelma lukee ja tallentaa vastaukset taitossa luotujen vastauskenttien mukaan. Tämän pohjalta asiakas saa yhteenvedon vastauksista.

Sisäilmaongelmaisten materiaalien skannaus/digitointi erityisvarustellussa tilassa
Digitointipalveluun kuuluu ilmanvaihdollisesti erityisvarusteltu tila, jossa voidaan turvallisesti käsitellä sisäilmaongelmaista materiaalia asianmukaisissa suojavarusteissa.

Kysy lisää digitointipalveluistamme:
Käytönsuunnittelija Jarno Viikki 050 441 4031, tai 040 805 4360, tuotantopäällikkö Petri Hakkarainen 050 385 4852, Yliopistopaino asiakaspalvelu 040 508 4656

Yhteystiedot

yopaino-varipalkki-small.jpg

 

Käyntiosoite:
Cygnaeuksenkatu 3

Avoinna: Ma - pe 8:00 - 16:00

Postiosoite:
PL 35

FI-40014 Jyväskylän
yliopisto

Asiakaspalvelu: puh. 040 805 3654

Painotuotanto ja tarjouspyynnöt (Print production and offers): 
paino@jyu.fi

* * * * * * * * * * * * * *

Print it -kopio- ja tulostuspalvelun tukitiedot
(JY:n henkilökunta ja opiskelijat):
printmaster@jyu.fi

puh. 050 441 4030 (vain tuki)
(ma-pe 08.00 - 16.00)