Yliopistopaino

Luentomonisteet

Luennoitsija voi kätevästi toimittaa luentomonisteiden aineistot Yliopistopainoon, joka hoitaa palveluna koko prosessin: painatuksen, myynnin opiskelijoille sekä keskitetyn sähköisen arkistoinnin lisätarpeita varten. Myyntipisteinä toimivat kirjaston Kirjavitriini, Ylistön kampuskirjasto ja Kampus Kirja (Gummeruksenkatu 6).

Tässä myyntipaikkojen tilanne 6/2011

Kirjavitriini, Seminaarinkatu 15, puh. 050 581 8356

- kielten luentomonisteet
- musiikin luentomonisteet

Ylistön kirjasto, Ylistö, Survontie 9, puh. 050 581 8362

- bio- ja ympäristötieteiden luentomonisteet
- kemian luentomonisteet
- fysiikan luentomonisteet
- tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan luentomonisteet
- YFI-laitoksen luentomonisteet (naistutkimus, psykologia, valtio-oppi)

Kampus Kirja, Gummeruksenkatu 6, puh. 3333 610

- matematiikan ja tilastotieteen luentomonisteet
- taloustieteiden tiedekunnan sarjajulkaisut
- kielten laitoksen sarjajulkaisut (ranska)
- kielikeskus/suomen kieli: Kielenhuollon luennot
- avoin yliopisto: matematiikan julkaisut


Lisätietoja Yliopistopainosta, numerosta 040 805 3654.

 

 

Yhteystiedot

yopaino-varipalkki-small.jpg

Käyntiosoite:
Cygnaeuksenkatu 3

Avoinna arkisin 8:00 - 16:15

Postiosoite:
PL 35
FI-40014 Jyväskylän yliopisto

puh. 040 805 3654 ja 040 508 4656

Painotuotanto ja tarjouspyynnöt: 
paino@jyu.fi

 * * * * * * * * * * * * * *

Print it -kopio- ja tulostuspalvelun tukitiedot
(JY:n henkilökunta ja opiskelijat):
printmaster@jyu.fi

puh. 050 441 4030 (vain tuki)
(ma-pe 08.00 - 16.00)