Yliopistopaino

Vihreä asenne

Monet asiakkaamme arvostavat kestävää kehitystä edistäviä ympäristötekoja. Siksi meille on tärkeää jalostaa palvelukokonaisuuttamme vihreällä asenteella. Vihreä asenteemme on kehittynyt omasta ympäristöpolitiikastamme. Osoituksena kehittämistyöstä meille on myönnetty ISO 14001:2004 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti täydentää ISO 9001:2000 -laatusertifioitua toimintaamme.

Ympäristösertifikaatin myönsi Inspecta Sertifiointi Oy. Kirjapainoalalla ympäristösertifikaatti on varsin harvinainen ja annettiin nyt ensimmäistä kertaa digipainamiseen erikoistuneelle painolle Suomessa.

Sertifiointi kattaa Yliopistopainon painotuotannon lisäksi Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatun Print it -palvelukonseptin. Palveluun kuuluu noin 350 kopio- ja tulostinlaitetta ja sillä on noin 15 000 käyttäjää.

Palvelun laajuuden vuoksi on tärkeää ohjata materiaaleja, tarvikkeita, laitteiden laatua ja määrää sekä kierrätystä ympäristönäkökulmasta. Uskomme vihreän asenteemme vaikuttavan positiivisella tavalla yliopiston, ja kaikkien asiakkaidemme toimintaan.

Yliopistopainon ympäristöohjelmassa painotetaan mm. paperin käytön ympäristövaikutusten minimointia, yliopiston tulostus- ja kopiointikonseptin ympäristövaikutusten vähentämistä ja ympäristötietoisuuden lisäämistä sidosryhmätoiminnassa.

Kaikki käyttämämme paperit ja kartongit on luokiteltu ympäristöohjelmamme mukaisesti. Luokittelemme paperimateriaalimme kolmeen ekopaperiluokkaan. Ekopaperimme vähimmäisvaatimuksena on Paper Profile -ympäristöseloste, joka on johtavien massa- ja paperivalmistajien käyttämä tuoteseloste. Seloste mittaa paperivalmistuksen ympäristönäkökohtia (mm. koostumus, päästöt, käytetty energia, kierrätetyn materiaalin osuus). Käyttämistämme papereista n. 95 %:lla on Paper Profile.

Vaativampaan ekoluokkaan kuuluvat paperit, joilla on ympäristömerkki. Tunnetuimmat näistä ovat Pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU-kukka. Merkit varmentavat tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Merkkiin oikeutetuilla paperitehtailla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Käyttämistämme papereista n. 90 %:lla on ympäristömerkki.

Vaativin ekoluokkamme edellyttää edellä mainittujen kriteerien lisäksi paperilta raaka-aineiden alkuperän jäljitettävyyden koko tuotantoketjussa. Näitä kestävän metsänhoidon sertifikaatteja ovat PEFC- ja FSC -tunnukset. Lisäedellytyksenä tässä ekoluokassa on EMAS-sertifikaatti, joka todentaa että paperinvalmistajalla on ympäristöjohtamisjärjestelmä. Kasvava osa käyttämistämme tuotteista täyttää myös nämä kriteerit. Kehitämme jatkuvasti käyttämiemme papereiden ja materiaalien ympäristöystävällisyyttä.

Huomioimme päivittäisessä toiminnassa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen. Pyrimme vähentämään energian kulutusta ja päästöjä. Esimerkiksi olemme voineet kahden viimeisimmän vuoden aikana vähentää painotuotantomme energiankulutusta jopa 24%. Pidämme tärkeänä lisätä ympäristötietoisuutta asiakaskunnassamme ja yhteistyökumppaneittemme keskuudessa.


LINKIT:
Paper Profile
Pohjoismainen Joutsenmerkki
EU-kukka
PEFC
FSC
EMAS

Yhteystiedot

yopaino-varipalkki-small.jpg

 

Käyntiosoite:
Cygnaeuksenkatu 3

Avoinna: Ma - pe 8:00 - 16:00

Postiosoite:
PL 35

FI-40014 Jyväskylän
yliopisto

Asiakaspalvelu: puh. 040 805 3654

Painotuotanto ja tarjouspyynnöt (Print production and offers): 
paino@jyu.fi

* * * * * * * * * * * * * *

Print it -kopio- ja tulostuspalvelun tukitiedot
(JY:n henkilökunta ja opiskelijat):
printmaster@jyu.fi

puh. 050 441 4030 (vain tuki)
(ma-pe 08.00 - 16.00)