Rakentaminen

Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto

Ruusupuisto

Ruusupuiston uudisrakennus

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa yliopiston käyttöön uuden yliopistorakennuksen Ruusupuistoon. Rakennus on suunniteltu kasvatustieteiden tiedekunnan, Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja avoimen yliopiston käyttöön. Katso rakennuksen sijainti kartalta.

Aikataulu

Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2013

Rakennus valmistui toukokuussa 2015
Rakennus otettiin käyttöön syksyllä 2015

Valmis Ruusupuisto 1Valmis Ruusupuisto 4Valmis Ruusupuisto 3

Ruuspuisto - lokakuu 2013 pienipäivitetty työmaasuunnitelma 22-1-2014

Kuvat vasemmalta:
Havainnekuva Ruusupuiston uudesta rakennuksesta, lokakuu 2013 (Arkkitehtitoimisto SARC)
Näkymä rautatiesillalta luoteeseen, lokakuu 2013 (Arkkitehtitoimisto SARC).
Ruusupuiston kampus Haarakadulta päin, lokakuu 2013 (Arkkitehtitoimisto SARC).
Päivitetty työmaasuunnitelma 22.1.2014 (NCC Rakennus Oy).

Tilojen käyttäjät

Ruusupuiston rakennus on suunniteltu kasvatustieteiden tiedekunnan, Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja avoimen yliopiston käyttöön.

Rakennusta tulee käyttämään noin 300 työntekijää ja noin 1 000 opiskelijaa.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

ruusupuisto-pop-up_pieni

Ruusupuiston tiloja hahmoteltiin pop up -työpajoissa 14.1. Katso myös Tiedonjyvän juttu aiheesta. (JY)

Ruusupuiston suunnittelun periaatteena on ollut käyttäjälähtöisyys. Kampuksen suunnittelun onnistumiseksi on haluttu selvittää tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita. Aiheesta on pidetty 9 käyttäjäkokousta, joissa on ollut mukana kasvatustieteiden tiedekunnan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen edustajia.

Käyttäjäkokousten lisäksi Ruusupuistoon sijoittuvaa henkilöstöä ja opiskelijoita on kuultu seuraavissa tilaisuuksissa:

 • 04/2012 kick-off -tilaisuus henkilöstön edustukselle
 • 12/2012 käyttäjäinfo henkilöstölle ja opiskelijoille
 • 03/2013 sähköinen käyttäjäkysely henkilöstölle
 • 04/2013 workshopit henkilöstölle
 • 05/2013 tarvittaessa täydentävät workshopit henkilöstölle
 • 05/2013 opiskelijoille sähköinen kysely oppimisympäristöistä
 • 10/2013 Ruusupuiston alkupamaus - rakennustöiden aloitustilaisuus
 • 11/2013 Infotilaisuus sisätilojen suunnittelusta
 • 01/2014 Pop-up workshop sisätilojen suunnittelusta
 • 05/2014 Workshop sisätilojen suunnittelusta
 • 09/2014 Workshop sisätilojen suunnittelusta
  ruusupuisto_alkupamaus_tiedonjyva

  Katso Tiedonjyvän kuvia Ruusupuiston alkupamauksesta!

   Keskustelu_80x32

   Kasvatustieteiden tiedekunnan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen henkilöstö ja opiskelijat voivat keskustella rakennuksen suunnittelijoiden ja tilapalveluiden henkilöstön kanssa, kertoa mielipiteitään ja antaa kommentteja tuleviin tiloihin liittyen. Siirry keskusteluun tästä.

   Lisätietoa kiinteistöstä ja rakennushankkeesta

   Suomen Yliopistokiinteistöt Oy osti Senaatti-kiinteistöiltä Ruusupuiston maa-alueen 26.3.2012. Tontin pinta-ala on 5 835 neliömetriä ja rakennuksen kerrospinta-alaksi on suunniteltu 8 260 neliömetriä.

   Alueelle rakentaminen vaati asemakaavamuutoksen. Alueen uusi kaava astui voimaan 23.7.2013.

   Yhteystiedot

   Kysy rakennushankkeista tai tiloista: kysy-tiloista@jyu.fi

   Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

   Yksiköiden ja laitosten yhteystiedot

   Yliopiston rakennusten sijainnit kartalla