22 Nov 2018

RECLAS Knowledge sharing event 19.-20.11.2018

 jyu-keskitetty-kaksikielinen-vari.png     reclas-black-transparent-450px.png      building bridges.jpg

 

The event was a 2 day, 4-session knowledge sharing event that engaged different audiences in the emerging area of research called co-production, which is utilized by the Building Bridges project (2017-2019). Morning session was an interactive discussion whereas afternoon session was focused on new research methodologies. Rather than traditional lectures of presentations, Building Bridges created two different days. 

The first centered on bridging community and school learning (morning session). Lindsey Garratt and Nettie Boivin discussed bridging between educational institutions to overcome power and racialization issues (see Lindsey's ppts, Nettie's ppts). In the afternoon Kate Pahl and Vally Lytra discussed co-production and collaborative arts-based ethnography (see Finnish/English ppts). 

Second day the theme was on community and academia issues. The morning session centered on Bridging Communities- Researching with rather than in a community. It involved hearing from Finnish NGO’s, multicultural organizations and municipal groups. This was complemented by a framework on how to engage the multilevel of community members (all stakeholders) through co-production framework.

Sari Pöyhönen discussed building collaborative relationships on three arts migration projects. Kate Pahl provided a model that has successfully been utilized in the UK (see-attached Finnish/English ppts). In addition, this discussion has created an emerging community researcher collaborative network. If you are interested in participating, please contact nettie.l.boivin@jyu.fi.

Finally, Sirpa Leppänen lead an interactive discussion with Vally Lytra and Kate Pahl on the new GDPR regulations. Issues raised were utilizing public yet possible private data from Youtube, engaging with human subjects, and ethics verses legal rulings.

 

Tässä kaksi päivää kestävässä tiedon jakamiseen keskittyvässä tapahtumassa oli neljä eri sessiota. Sessioissa yleisölle esiteltiin yhteistuotannon tutkimusalaa, jota hyödynnetään myös Building Bridges -projektissa (2017-2019). Molempina päivinä ensimmäisissä sessioissa pyrittiin vuorovaikutuk-sellisiin keskusteluihin, kun taas iltapäivän sessioissa keskityttiin uusiin tutkimusmenetelmiin. Perinteisten luentojen ja esitelmien sijaan Building Bridges -projekti järjesti kaksi hyvin erilaista päivää.

Maanantain ensimmäinen sessio keskittyi koulussa ja yhteisöissä oppimisen yhdistämiseen. Lindsey Garratt ja Nettie Boivin keskustelivat sillanrakennuksesta kouluinstituutioiden välillä valtasuhteisiin ja rodullistamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (ks. Lindseyn ja Nettien ppt-esitykset suomeksi ja englanniksi). Maanantai-iltapäivällä Kate Pahl ja Vally Lytra keskustelivat yhteistuotannosta ja taiteisiin perustuvasta etnografiasta (ks. ppt-esitykset).

Tiistain teemat pyörivät yhteisöjä ja akatemiaa koskevien kysymysten ympärillä. Aamupäivän sessio keskittyi yhteisöjen ja tutkimuksen väliseen sillanrakennukseen – tutkimukseen yhteisöjen kanssa eikä vain yhteisön sisällä. Sessiossa kuultiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen edustajia, monikulttuurisuusjärjestöjen edustajia ja kuntapäättäjiä. Keskustelua täydennettiin tarjoamalla tietoa siitä, miten kaikki yhteisöt jäsenet ja moninaiset sidosryhmät voitaisiin ottaa huomioon.

Sari Pöyhönen aloitti keskustelun yhteistoiminnallisten suhteiden rakentamisesta kolmessa maahanmuuttoon ja taiteisiin liittyvässä projektissa. Kate Pahl esitteli mallin, jota on onnistuneesti hyödynnetty Iso-Britanniassa (ks. ppt-esitykset). Istunto synnytti kehitteillä olevan tutkijoiden yhteistyöverkoston. Jos olet kiinnostunut osallistumisesta, ota yhteyttä Nettie Boiviniin nettie.l.boivin@jyu.fi.

Tapahtuman lopuksi Sirpa Leppänen johti interaktiivista keskustelua uusista EU:n tietosuojalain asetuksista Vally Lytran ja Kate Pahlin kanssa. Keskustelussa käsiteltiin julkista, mutta mahdollisesti yksityistä aineistoa YouTubesta, ihmisten kanssakäymisestä kerättyä aineistoa, sekä tutkimusetiikan ja lakipykälien välistä suhdetta.

If you were unable to attend you can watch the videos below. Jos et voinut osallistua tapahtumaan, voit katsella sessioiden videotallenteita alla.

Day 1, November 19th, 2018:

Day 2, November 20th, 2018:

Nettie Boivin says:
Nov 22, 2018 03:23 PM

Thanks Eevis and Reeta for amazing work with the blog post!!

Dmitri Leontjev says:
Dec 05, 2018 06:47 PM

Finally got to watching the parts I missed. This was a fantastic event! Thank you!

Add comment

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Comments are moderated.

About the author

Nettie Boivin
Reeta Karjalainen

Associate professor, University of Jyväskylä

Research assisstant, University of Jyväskylä