Tohtorikoulutettava, kemia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tohtorikoulutettavan tehtävä, kemia, 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan neljän vuoden määräajaksi.

Tehtävä sijoittuu prof. Gerrit Groenhofin johtamaan laskennallisen biomolekyylien dynamiikan tutkimuksen ryhmään. Tehtävään haetaan motivoitunutta henkilöä, jolla on maisterin tutkinto fysiikasta tai fysikaalisesta kemiasta. Statistisen mekaniikan tai molekyylidynamiikkasimulaatiomenetelmien tuntemus lasketaan eduksi tehtävää täytettäessä. Tehtävä nivoutuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön (Alankomaat, Ruotsi, Saksa) monitieteisessä tutkimushankkeessa, jolloin tehtävään valittavalle on eduksi matkustusvalmius, kielitaito sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja nettisivuiltamme tai professori Gerrit Groenhofilta (gerrit.x.groenhof@jyu.fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

  1. Hakemus/lyhyt motivaatiokirje, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje), sisältäen mahdollisen julkaisuluettelon ja kahden suosittelijana toimivan vanhemman tutkijan yhteystiedot.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.