1-6 tohtorikoulutettavaa

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana

1-6 tohtorikoulutettavan tehtävää, alkaen 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin tehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja jatkotutkinnon opiskeluoikeutta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Työsuhteen aikana tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1808,42 €/kk - 2475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa projektitutkija Jussi Heikkilä, s-posti: jussi.heikkila@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje
www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
2) Tutkimussuunnitelma
3) Selvitys tähänastisista jatko-opinnoista ja jatko-opintoihin aiemmin saadusta rahoituksesta 
4) Jatko-opintosuunnitelma
5) Suosituskirjeet ohjaajilta (ei tarvita sähköiseen hakemukseen, pyydä ohjaajia lähettämään ne sähköpostilla osoitteeseen
doctoral-studies-jsbe@jyu.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 27.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.