26.01.2018

Supervised thesis in the University of Applied Sciences

  • Maarit Kokkonen, 2009. Mikrosatelliittialleelien pituusmuuntelun tutkiminen Drosophila virilis– ryhmän mahlakärpäsillä. JAMK University of Applied Sciences.
  • Anthony O’Connors, 2008. Sequencing the timeless gene from Drosophila montana. Katholieke Hogeschool kempen, Belgium.
  • Jaana Haka, 2008. couch potato– geenin sekvensoiminen Drosophila montana –kärpäslajilta. JAMK University of Applied Sciences.