Master's thesis

 • Title Mustajärvi, Linda: Haitallisten ekologisten vaikutusten kompensointi teoriassa ja käytännössä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Mönkkönen Mikko (Ohjaaja)
  Year 6.9.2016 - 16.6.2017
 • Title Nordfors, Johanna: The effects of degree of disturbance and restoration on within community homogenization TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Kareksela Santtu (Ohjaaja)
  Year 1.1.2015 - 22.6.2016
 • Title Hesso, Janne: Alueiden arvottaminen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalveluarvojen perusteella TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Kareksela Santtu & Laita Anne & Lensu Anssi (Ohjaaja)
  Year 27.10.2014 - 31.5.2016
 • Title Hohti, Jani: Paikkatietoperustainen Zonation -analyysi METSO-kohteiden .... TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Mönkkönen Mikko & Lensu Anssi & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.9.2015 - 31.5.2016
 • Title Koskela, Tuuli: Anthropogenic disturbance favors regional generalists over specialists TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Kareksela Santtu (Ohjaaja)
  Year 1.1.2015 - 18.5.2016
 • Title Alajoki, Hanna: Rehevöityneen järven ekologisen tilan parantaminen : Hauhonselän ongelmakohtien selvitys TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Pätynen Anita & Hämäläinen Heikki & Mattila Jukka & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.1.2014 - 6.4.2015
 • Title Marjo Uimi: Eläinten kauneuden ja uhanalaisuuden välisestä suhteesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Komonen Atte (Ohjaaja)
  Year 1.1.2011 - 10.12.2014
 • Title Salomaa, Anna: Kytkeytyneisyyttä edistävät politiikkakeinot ja vihreä infrastruktuuri TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Hukkinen Janne & Kotiaho Janne Sakari & Paloniemi Riikka (Ohjaaja)
  Year 1.1.2013 - 1.5.2014
 • Title Niina Onttonen: luonnonhoidon luonnonsuojelubiologinen tarkastelu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Halme Panu & Oldén Anna & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.1.2010 - 1.1.2014
 • Title Jenna Purhonen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Halme Panu & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.1.2010 - 30.6.2013
 • Title Hilja Vuori: Ravinnetason ja ojituksen vaikutus suokasvillisuuden monimuotoisuuteen ja lajikoostumukseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kotiaho Janne Sakari & Kareksela Santtu (Ohjaaja)
  Year 1.1.2010 - 28.2.2012
 • Title Lily Laine: The effects of inbreeding on mating success and offspring production of males and females in a Drosophila littoralis population TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Puurtinen Mikael & Pekkala Nina & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.1.2010 - 24.11.2011
 • Title Jane Koskimäki, Liito-oravan populaatiodynamiikka TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Mönkkönen Mikko & Kotiaho Janne Sakari (Ohjaaja)
  Year 1.3.2009 - 1.4.2011