Master's thesis

 • Title Heinonen, Neea: Yksilöllisen oppimisen mallin soveltuvuus yläkoulun 7. luokan lajintuntemuksen opetuksessa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.1.2017 - 1.12.2017
 • Title Närkki, Selma: Opiskelijoiden motivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät selkärangattomien peruslajintuntemuksen kurssilla. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.3.2016 - 13.11.2017
 • Title Raatevaara, Laura: Kestävä kehitys -aiheisen projektityön vaikutus 8,-luokkalaisten ympäristöasenteisiin ja käyttäytymiseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 19.12.2016 - 16.10.2017
 • Title Lehtonen, Juuso : Tutkiva oppiminen evoluution opetuksessa lukiossa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 15.1.2017 - 14.9.2017
 • Title Maczulskij, Kaisamari : Kantojen ja metsänreunan etäisyyden vaikutus kaarnakuoriaisten jakautumiseen hakkuuaukoissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 10.4.2017 - 11.9.2017
 • Title Salo, Niilo: Puiden juurierityksen estämisen vaikutus maaperään ja maaperäeläimiin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 13.6.2016 - 21.7.2017
 • Title Savolainen, Viivi: Kurinpidon ja opettajien auktoriteetin vaikutus oppimistulokseen 7. luokan biologian laboratoriotyöskentelyssä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.8.2016 - 2.5.2017
 • Title Jonna Räsänen: Seksuaaliopetus yläkoulussa ja lisääntymisbiologian oppituntien vaikutus 9.-luokkalaisten seksuaaliterveystietoihin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 15.9.2015 - 5.9.2016
 • Title Birgitta Ollila: Biologian alan uusien opiskelijoiden lajintuntemustaidot sekä motivaatio opiskelualaansa kohtaan. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.5.2015 - 2.6.2016
 • Title Elisa Suihkonen: Eriyttäminen biologian opetuksessa yläkouluissa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.11.2015 - 16.3.2016
 • Title Essi Kohtanen: Luokanopettajaopiskelijoiden lajintuntemustaidot sekä asenteet ja valmiudet opettaa lajintuntemusta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.4.2015 - 14.3.2016
 • Title Olavi Linna: Ympäristöarvot, -asenteet ja arkikäytännöt - kestävän kehityksen edistäminen Salmen koulussa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Nilivaara Anja (Ohjaaja)
  Year 1.2.2015 - 5.11.2015
 • Title Päivi Huhtala: Yläkoulun biologian ympäristökurssin vaikutus oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteisiin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ailinpieti Jaana (Ohjaaja)
  Year 1.2.2015 - 2.11.2015
 • Title Tatu Mäenpää: Läsnäolon tärkeys: Opiskelijoiden läsnäolo, siihen vaikuttavat tekijät ja läsnäolon vaikutus oppimistuloksiin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 31.3.2014 - 15.9.2015
 • Title Teija Hytönen: Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa - tapaustutkimus 9.luokan oppilailla. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ratinen Ilkka (Ohjaaja)
  Year 1.10.2013 - 1.6.2015
 • Title Venla Holopainen: Piirtämisen mahdollisuudet kasvien lajintuntemuksen opetuksessa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Korhonen Kerttu (Ohjaaja)
  Year 28.10.2014 - 5.3.2015
 • Title Kirsi Mensonen: Kantojen korjuu metsänuudistamisessa: vaikutus maaperän hajottajaeläimistöön. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Kataja-aho Saana (Ohjaaja)
  Year 1.4.2014 - 17.2.2015
 • Title Tiina Mäkelä: Biologian opettajaopiskelijoiden asenteet ja valmiudet lajintuntemuksen opettamiseen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 22.1.2014 - 17.6.2014
 • Title Mari Nykänen: Biologian opettajaopiskelijoiden asenteet verkko-opetusta kohtaan ja verkkokeskustelun soveltuvuus biologian opetukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ratinen Ilkka (Ohjaaja)
  Year 1.9.2013 - 26.5.2014
 • Title Elina Ilveskoski ja Elina Mikkonen: Yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvan opetuskokeilun vaikutus oppilaiden ajattelun kehittymiseen, oppimiseen ja motivaatioon. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 17.9.2012 - 20.12.2013
 • Title Päivi Oikarinen: Turvemaiden maankäytön vaikutukset kuoriameebayhteisöihin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Meissner Kristian & Nieminen Mika & Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.6.2012 - 4.12.2013
 • Title Paula Ratava: Metallimalmikaivosten vesistövaikutukset - esimerkkinä Talvivaaran kaivoksen sulfaatti-, natrium- ja mangaanipäästöt. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ekholm Petri & Hellsten Seppo & Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 9.7.2012 - 1.10.2013
 • Title Marko Puranen: Yläkouluun siirtyneiden oppilaiden kalojen lajintuntemus. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Pirhonen Juhani (Ohjaaja)
  Year 1.6.2012 - 5.7.2013
 • Title Outi Ihamäki ja Emilia Kostamo: Biologian aineenopettajaopiskelijoiden asenteet ja valmiudet opettaa genetiikkaa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 2.1.2013 - 26.6.2013
 • Title Sanni Koppanen: Biologian opettajien näkemyksiä tutkivasta oppimisesta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ratinen Ilkka (Ohjaaja)
  Year 1.11.2012 - 18.6.2013
 • Title Minna Pursiainen: Ympäristökasvatus terveystiedon ja biologian yläkoulun oppikirjoissa ja opetussuunnitelmassa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ailinpieti Jaana (Ohjaaja)
  Year 20.9.2012 - 30.5.2013
 • Title Anni Aroluoma ja Titta Liukkonen: LUMA-talkoiden ja LUMA-keskusten vaikuttavuus biologian ja maantieteen aineopetuksen näkökulmasta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 1.4.2012 - 25.4.2013
 • Title Heli Rahikainen: Luonnontieteiden poikkitieteellinen opettaminen -ruuansulatus ja ravinto opetusta eheyttävänä teemana. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Siipola Auli (Ohjaaja)
  Year 1.12.2009 - 25.4.2012
 • Title Riikka Salminen ja Johanna Repola: Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Kyröläinen Heikki (Ohjaaja)
  Year 25.1.2010 - 9.12.2011
 • Title Marita Leppäaho: Eri ikäryhmien luontosuhteen erot ja biologian opetus. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Hiltunen Matti (Ohjaaja)
  Year 19.4.2011 - 18.11.2011
 • Title Kati Saarinen: Lierojen parittelumenestyksen yhteys sää- ja ympäristöoloihin, yksilötiheyteen ja yksilön kokoon. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Nuutinen Visa & Ketoja Elise (Ohjaaja)
  Year 1.2.2009 - 1.11.2011
 • Title Maija Aarva: Typensidonta ja siihen osallistuva mikrobiyhteisö soiden primäärisukkesiojatkumon rahkasammalissa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Tuittila Eeva-Stiina & Larmola Tuula & Leppänen Sanna (Ohjaaja)
  Year 1.2.2010 - 23.6.2011
 • Title Hanna Svanberg: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä hiilen kierrosta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Nevanpää Tiina (Ohjaaja)
  Year 26.2.2008 - 21.6.2011
 • Title Kaisa Sarkkinen: Kasvifysiologian harjoitustyön vaikutus yliopisto-opiskelijoiden tiedollisiin oppimistuloksiin ja harjoitustyön kehittäminen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Vallius Elisa & Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 18.9.2009 - 7.6.2011
 • Title Miko Häsä: Maankäytön ja maaperäeläinten vaikutus ravinteiden ja torjunta-aineiden valuntaan peltomaasta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Liiri Mira & Haimi Jari (Ohjaaja)
  Year 23.11.2009 - 25.5.2011
 • Title Katja Hietaoja: Yhdeksäsluokkalaisten lajintuntemus ja ekosysteemin rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ailinpieti Jaana (Ohjaaja)
  Year 10.2.2010 - 29.3.2011
 • Title Olli Helkiö: Systeemiajattelutaitojen kehittäminen seitsemäsluokkalaisilla rehevöitymisen opettamisen yhteydessä. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Ratinen Ilkka (Ohjaaja)
  Year 1.10.2009 - 7.3.2011
 • Title Antti Nikula: Äidinmaidon ja lapsen syljen alhaisen amylaasiakviivisuuden yhteys imeväisen koliikkioireisiin. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Haimi Jari & Rämet Mika (Ohjaaja)
  Year 1.10.2009 - 3.2.2011