08.02.2018

Knuutinen Juha, Professor Emeritus

Room:
YSK 518

Teaching

Research

  • Why and to whom my research is important
    • Tutkimuksiemme tavoitteena on kehittää metsäteollisuuden prosessi- ja jätevesien, yhdyskuntajätevesien ja ympäristön haitta-aineiden (mm. lääkeainejäämien) analysointitekniikoita. Pyrkimyksenä on saada uusia tieteellisesti mielenkiintoisia, mutta samalla myös käytännön kannalta hyödyllisiä tutkimustuloksia.

Publications