TiedekunnanTohtorikoulunJorynAsettaminen_dekaani_6maalis2018.pdf