Master's theses

  • Title Haverinen, Tiia: UNEDF-parametrisaatioiden ennustamien sidosenergioiden tilastolliset virheet TUTKA-icon TUTKA
    Author(s) Kortelainen Markus (Ohjaaja)
    Year 13.8.2015 - 13.8.2015