19.12.2017

Sarén Jan, Senior Lecturer

Room:
YFL 114

Teaching

  • Olen fysiikan aineenopettajaopiskelijoiden opintoneuvoja ja omaope.
  • Mekaniikan perusteet (FYSP1010): Newtonin lait, liikemäärän ja energian säilyminen ja jäykän kappaleen pyöriminen
  • Värähtelyt ja termodynamiikka (FYSP1020): Värähtelyt, aaltoliike ja termodynamiikka
  • Ydinfysiikan kokeellisia menetelmiä
  • Mallin sovittaminen havaintoaineistoon
  • Gradujen ja kandien ohjaus

Research

  • Why and to whom my research is important
    • I work in the nuclear spectroscopy group. It studies mostly the exotic neutron deficient isotopes near the proton drip line produced in fusion reactions. In the instrument development side I am an expert of zero-degree recoil separators.

Publications