19.02.2018

Suomen Kulttuurirahastolta merkittävää tukea tiedekunnan hankkeille

Tiedekunnan omaperäiset tutkimushankkeet saivat tukea Suomen Kulttuurirahastolta. Merkittävin apuraha tuli bio- ja ympäristötieteiden laitoksen hankkeelle, jossa Leena Lindström, Aigi Margus ja Shahed Saifullah saivat 200 000 euron apurahan fungisidien vaikutuksia tuhohyönteisiin käsittelevään tutkimukseen.

Myös Sebastiano De Bona bio- ja ympäristötieteiden laitokselta sekä Markku Hyrkäs ja Vesa-Matti Hiltunen saivat kukin tukea (24 000€) väitöskirjatöihinsä.

Apuraha (12 000€) myönnettiin myös matematiikan sovelluksia havainnollistavien näyttelylaitteiden rakentamiseen ja pysyvän tiedenäyttelyn järjestämiseen matematiikan ja tilastotieteen laitoksen Tuomo Äkkiselle ja Augusto Gerolinille

Lisätietoa: