10.01.2019

Ter­ve­tu­loa Kes­ki-Suo­men maa­kun­nan ja lä­hi­lu­kioi­den fy­sii­kan, ke­mian, ma­tema­tii­kan ja tie­to­tek­nii­kan kil­pai­luun 24.1.2019!

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta sekä informaationteknologian tiedekunta järjestävät vuosittain Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukiolaisille tarkoitetut fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan kilpailut 24.1.2019. Kilpailun voittajalla on mahdollisuus päästä opiskelemaan matematiikkaa, tietotekniikkaa tai luonnotieteitä Jyväskylän yliopistoon ilman pääsykoetta. 

Ilmoita osallistujat kuhunkin kilpailuun sähköpostitse (helena.s.pursiainen@jyu.fi) viimeistään maanantaina 21.1.2019. Ilmoituksessa tulee mainita kilpailu (fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka), kilpailijan nimi ja lukio-opintojen aloitusvuosi.

Lisätietoa: