21.05.2018

Resurssiviisausyhteisö turvaa luonnonvarat myös tuleville sukupolville

Suomi on matkalla kohti vähähiilistä, resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla. Maailmanlaajuiset ihmiskuntaa ja ympäristöä koskevat vakavat haasteet edellyttävät tutkimukseen perustuvia ratkaisuja luonnonvarojen kulutuksen hillitsemiseksi ja tehostamiseksi. Keskeiset ratkaisuja kaipaavat ongelmat liittyvät luonnonvarojen riittävyyteen, energian ja ruoantuotannon tarpeen kasvuun, ilmastonmuutokseen, terveyteen vaikuttaviin kemikalisoitumisen ongelmiin, sekä puhtaan veden saatavuuteen.

- Ongelmien kohteet ja tekniset ratkaisut ovat pääasiassa luonnontieteellisiä, mutta pelkkä asioiden ymmärrys ja ratkaisujen periaatteellinen löytäminen ei riitä; globaalin ja paikallisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan lisäksi vahvaa yhteiskunta- ja sosiaalitieteellistä panostusta, kertoo resurssiviisausyhteisön johtaja professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja hallintaa
Resurssiviisausyhteisö (School of Resource Wisdom) on Jyväskylän yliopistoon rakentuva monitieteinen tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkosto. Yhteisö kokoaa yhteen osaamista ja tutkimuksen voimavaroja luonnontieteiden, humanististen ja yhteiskuntatieteiden, mukaan lukien kauppatieteiden, eri aloilta. Toiminnan lisäarvo versoo perinteisten tieteenalojen rajapinnoilla syntyvistä uusista ajattelutavoista ja innovaatioista. Resurssiviisausyhteisön toiminta tähtää kestävän kehityksen tietopohjan vahvistamiseen pitkällä aikavälillä ja sen toiminta-ajatus on siten erilainen kuin valtion tutkimuslaitoksissa, joiden tehtävä on enemmän palvella yhteiskunnan akuutteja tietotarpeita ja taloutta.

- Tavoitteena on muodostaa vahva ja kansainvälisesti näkyvä yhteisö, joka tuottaa tietoa yhteiskunnan luonnonvarojen käytön ohjaamiseksi kohti aitoa ylisukupolvista kestävyyttä tarjoten houkuttelevan ympäristön kansainvälisesti korkeatasoisille tutkijoille ja opiskelijoille, sanoo Kotiaho.

Resurssiviisaus yhdistää Jyväskylässä
Suomen resurssiviisauden pääkaupungiksi tituleeratussa Jyväskylässä tehdään pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti työtä hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämiseksi.

- Tähän alueelliseen yhteistyöhön Jyväskylän yliopistokin on osallistunut aktiivisesti jo vuosia, mutta nyt perustetun JYU.WISDOM -yhteisön myötä tämä yhteistyö syvenee entisestään ja saa lisää kansainvälisiä ulottuvuuksia. Yhdessä olemme enemmän!”, iloitsee Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja Pirkko Melville.