21.12.2017

Tut­ki­muk­sen ja opis­ke­lun in­fra­struk­tuu­rit

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen modernit ja hyvin varustellut laboratoriot mahdollistavat korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja opetuksen, sidosryhmille tarjottavaa monipuolista ja asiantuntevaa konsultaatiopalvelua palvelututkimusta unohtamatta. Laitoksella toimii useita eri biologian ja ympäristötieteiden osa-alueisiin keskittyviä laboratorioita, joiden alansa kansainvälistä huippua oleva henkilöstö ylläpitää aktiivisesti omaa osaamistaan sekä kouluttaa jatkuvasti uusia asiantuntijoita. Laitteet ja tilat sijaitsevat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tai nanotiedekeskuksen tiloissa Ylistönrinteellä. Merkittävä osa tutkimustoiminnasta tapahtuu myös Konneveden tutkimusasemalla.