09.08.2018

Bio- ja ympäristötieteiden lai­tok­sen tohto­rioh­jel­ma

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tohtoriohjelma on osa Jyväskylän yliopiston tutkijakoulua ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua. Kun tiedekunta hyväksyy jatko-opiskelijan, hänet hyväksytään automaattisesti tohtoriohjelmaan. 

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa sekä saavuttaa valmiudet itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Tavoitteena on myös perehtyä hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä saavuttaa sellainen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemus, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Jatko-opintoihin sisältyy opintoja, joiden tarkoitus on tukea tutkimustyötä.