02.05.2017

Koulutusmateriaalit

IMPERIA-hankkeen koulutusmateriaalit

IMPERIA-hankkeen aikana järjestettiin useita koulutustapahtumia, joissa alan korkeakouluopiskelijat eri yliopistoissa ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskentelevät asiantuntijat tutustuivat hankeen aikana koottuihin ja kehitettyihin menetelmiin. Koulutuksissa käytetyt materiaalit ovat kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä.

 

AihepiiriSaatavissa oleva materiaali ja linkit
Hyvät käytännöt Hyviä käytäntöjä vaikutusten arvioinnissa -raportti koostaa erilaisia vaikutusten arvioinnissa hyödynnettäviä käytäntöjä ja työkaluja sekä antaa käytännön esimerkkejä.
Kansalaisten osallistuminen Yleistä tietoa kansalaisten osallistumisesta vaikutusten arviointiin sekä tarkemmin sidosryhmäanalyysistä ja kyselyiden laatimisesta koulutuksissa käytetyissä diasarjoissa
Strukturointityökalujen käyttö Vaikutuskaavioiden ja strukturointityökalujen käyttö YVA- ja SOVA -prosesseissa -raportti ja aiheesta tehty diasarja sekä Monitavoitearvioinnin ja ongelmien jäsentelymenetelmien hyödyntäminen ympäristövaikutusten arvioinneissa -raportti
Vaikutusten merkittävyyden arviointi Vaikutusten merkittävyyden teoriaa ja käytännön merkittävyyden arviointi YVAssa ARVI-lähestymistapaa hyödyntäen
Vaikutusarvioiden raportointi Vaikutusarvioinnin raportoinnin hyviä käytäntöjä
IMPERIA-koulutuksen rakenne Esimerkkirakenne IMPERIAn tuloksia esittelevästä yliopistokurssista