05.08.2016

Raportit ja muut tuotokset

IMPERIA-hankkeen tuotoksia

 IMPERIA-hankkeen aika tuotettiin suuri määrä työraportteja ja raportteja sekä julkaistiin hankkeen tuloksia kansainvälisissä tieteellisissä arjoissa ja kansallisissa ympäristöalan julkaisuissa. Alla olevasta taulukosta löytyy hankkeen tuotoksia, joista suuri osa on ladattavissa PDF-muodossa.

  

Tieteelliset artikkelit

Developing practices for supporting EIA with Multi-Criteria Decision Analysis

Jyri Mustajoki, Mika Marttunen, Timo P. Karjalainen, Joonas Hokkanen & Anne Vehmas: englanninkielinen konferenssiartikkeli.

How to design and realize participation of stakeholders in MCDA processes? A framework for selecting an appropriate approach

Mika Marttunen, Jyri Mustajoki, Mikko Dufva & Timo P. Karjalainen: englanninkielinen artikkeli julkaisusarjassa EURO Journal on Decision Processes 

Integrating ecosystem services into environmental impact assessment: An analytic-deliberative approach

Timo P. Karjalainen, Mika Marttunen, Simo Sarkki & Anne-Mari Rytkönen. Environmental Impact Assessment Review 40 (2013) 54-64. Englanninkielinen artikkeli (22.1.2013).

Ammatilliset artikkelit

Artikkeli IMPERIAsta IMPAKTI-lehden numerossa 2/2012

IMPERIAsta Vesikirjeessä 1/2013

Artikkeli IMPERIAsta NorNet -lehden numerossa 1/2013

IMPERIA -hankkeen esittely YVA-päivillä 2013 ja IMPERIAlaisten kirjoittama artikkeli IAIA13 -konferenssista IMPAKTI-lehden numerossa 1/2013

Artikkeli IMPERIAn kehittämistä työkaluista Ympäristö -lehden numerossa 4/2015 

Artikkeli IMPERIAsta Vesikirje - uutiskirjeessä 2015

Artikkeli IMPERIAn tuloksista Kuntatekniikka-lehden numerossa 8/2015

Artikkeli IMPERIAn tuloksista Vesitalous-lehden numerossa 6/2015

Artikkeli IMPERIAn tuloksista Ympäristö ja terveys -lehden numerossa 6/2015

Artikkeli IMPERIAn tuloksista IMPAKTI-lehden numerossa 1/2015

Raportit Hankkeessa tuotetut raportit löytyvät erilliseltä Raportit-sivulta
Opinnäytteet  

Osallistumista tukevat internetpohjaiset karttakyselyt YVA-menettelyissä. Tapaus Harava ja Piiparinmäki-Lammaslamminkangas

Inka Kytö: Osallistumista tukevat internetpohjaiset karttakyselyt YVA-menettelyissä. Tapaus Harava ja Piiparinmäki-Lammaslamminkangas. Suunnittelumaantieteen Pro Gradu, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto (PDF, 10.3.2014) 

Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin

Vesa Riekkinen: Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin. Sovelletun matematiikan erikoistyö, Aalto-yliopisto (16.6.2014). Erikoistyön voi lukea Aalto-yliopiston verkkosivuilta.  

Kustannus-hyötyanalyysin ja monitavoitearvioinnin yhteiskäyttö ympäristövaikutusten arvioinnissa: Esimerkkitapauksena Tampereen Rantaväylä

Mirja Jämsén: Kustannus-hyötyanalyysin ja monitavoitearvioinnin yhteiskäyttö ympäristövaikutusten arvioinnissa Esimerkkitapauksena Tampereen Rantaväylä. Ympäristöekonomian pro gradu -työ, Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto (PDF, 11/2013). 

Kansalliset seminaarit Hanke järjesti useita tilaisuuksia, joissa esiteltiin hankkeen edistymistä ja saavutettuja tuloksia. Seminaarien esitykset ovat ladattavissa Seminaarit-sivulla
Kansainväliset konferenssit  Projektiryhmän jäsenet osallistuivat vuosittain kansainvälisiin YVA-konferensseihin. International Association for Impact Assessment (IAIA) konferensseissa pidetyt IMPERIA-esitykset löytyvät Seminars and conferences -sivulta.
Hankkeen esitteet

Maallikkoraportti

Hankkeen kuvaus ja tulokset yleistajuisena esitteenä

Layman's report

Description of the project and its results as a compact broschure

IMPERIA -esite suomeksi

IMPERIA -brochure in English

Hankkeen edistymis- ja evaluaatioraportit

Vuosiraportti 2014

Suomenkielinen vuosiraportti ajalta 1.8.2013-31.7.2014 (PDF, 31.7.2014)

Annual report 2014

Englanninkielinen vuosiraportti ajalta 1.8.2013-31.7.2014 (PDF, 31.7.2014)

Vuosiraportti 2013

Suomenkielinen vuosiraportti ajalta 1.8.2012-31.7.2013 (PDF, 28.6.2013)

Annual report 2013

Englanninkielinen vuosiraportti ajalta 1.8.2012-31.7.2013 (PDF, 28.6.2013)

Evaluaatioraportti Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiprosessista

Heli Saarikoski & Tiina Jääskeläinen: IMPERIAn suurimman pilottihankkeen arviointiraportti (PDF, 12.9.2014)

Lehdistötiedotteet ja muut mediamateriaalit

Lehdistötiedote 1 (14.12.2012)

Lehdistötiedote 2 (7.10.2013)

Lehdistötiedote 3 (10.2.2014)

Lehdistötiedote 4 (11.3.2014)

Lehdistötiedote 5 (13.8.2014)

Tiedote Balticconnector -hankkeesta (IMPERIAn minipilotti, 9.9.2015)

IMPERIA-hankkeen viestintäsuunnitelma (PDF, 30.11.2012)