15.08.2016

Työkalupakki

IMPERIAn työkalupakki    Tyokaluboksi.png

IMPERIA-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa materiaalia ja menetelmiä, joita ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskentelevät voivat hyödyntää päivittäisessä työssään. Hankkeen tuotoksina syntyivät mm. koosteraportti vaikutusten arvioinnin hyvistä käytännöistä, hankekohtaisesti rakennettuja internetkyselypohjia (HARAVA) sekä järjestelmällistä vaikutusten arviointia edistävä ARVI-työkalu arviointikriteeristöineen. Työkalulaatikon sisällön hyödyntämiseen löytyy lisävinkkejä muilta IMPERIA-sivuilta ja koulutusmateriaaleista.    

   

IMPERIA-TYÖKALULINKIT JA KÄYTTÖ
HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa -raporttiin on koottu toimintamalleja ja menetelmiä tehokkaampaan ja läpinäkyvämpään ympäristövaikutusten arviointiin
KYSELYPOHJAT Yleiset HARAVA-kyselypohjat ja ohjeet niiden hyödyntämiseen on saatavissa neljälle hanketyypille: kaivoshanke, jätteenpolttolaitoshanke, väylähanke ja tuulivoimahanke
ARVI-TYÖKALU ARVI on Excel-pohjainen työkalu, jonka voidaan tehdä vaikutusten arviointia ja vaihtoehtojen vertailua järjestelmällisemmin sekä esittää tuottaa arviointituloksista havainnollisia kuvaajia. ARVIn käyttöön on saatavissa ohjeet sekä nettiversiona että PDF-muodossa ja tuulivoimahankkeesta tehty havainnollinen esimerkki-ARVI.  
ARVIOINTIKRITEERIT  ARVIn käytössä tarvittavia erilaisten vaikutustyyppien arviointikriteerejä on koottu erilliseen raporttiin