05.08.2016

1. Johdanto

1.1. Arviointiprosessi

Arvin käyttö alkaa arvioinnin määrittelyllä. Arvioinnin määrittely sisältää ainakin vaihtoehtojen ja vaikutusten määrittelyn. Oletuksena työkaluun on määritelty IMPERIA-hankkeessa määritelty merkittävyyden kriteeristö. Kriteeristöä voi muokata tilanteen mukaan. Työkaluun on määritelty myös joukko arviointiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä.

Sen jälkeen, kun arviointi on määritelty, voidaan aloittaa varsinainen vaikutusten merkittävyyden arviointi. Arvioinnin määrittely on syytä tehdä huolella, koska sen muuttaminen jälkikäteen voi olla hankalaa. Saatavilla on kaksi vaihtoehtoa merkittävyysarvioiden keräämiseen:

  1. Projektipäällikkö luo asiantuntijoille omat arviointilomakkeet. Tällöin jokaisella asiantuntijalla on oma tiedosto, johon hän syöttää arvion vaikutuksen merkittävyydestä ja epävarmuustekijöistä. Projektipäällikkö lukee täytetyt lomakkeet Arvin lukutoiminnolla.
  2. Projektipäällikkö siirtää Arvin Excel-tiedoston jaetulle verkkolevylle. Asiantuntijat käyvät syöttämässä omat arvionsa suoraan Arvin välilehdille. Kaikki käyttävät samaa Excel-tiedostoa, joten tiedostoa voi muokata vain yksi käyttäjä kerrallaan.

Pilottihankkeissa on käytetty molempia vaihtoehtoja. Erillisen lomakkeen täyttäminen lienee helpompaa, mutta osa käyttäjistä on varsin tottuneita jaettujen Excel-taulukoiden täyttämiseen. Jos valinta ei vaikuta selvältä, kehittäjät suosittelevat kokeilemaan ensimmäistä vaihtoehtoa a. Riippumatta siitä, miten arviot kerätään, vaikutusten merkittävyydet kootaan lopulta Arvin välilehdille.

Arvioitujen merkittävyyksien pohjalta voidaan luoda joukko tuttuja ja joitakin vähemmän tuttuja tulostaulukoita ja -kuvaajia. Näitä voidaan hyödyntää arviointiselostuksessa ja sen valmistelussa.

Arvi sisältää joukon erilaisia välilehtiä. Uutta hanketta aloitettaessa käyttö etenee periaatteessa järjestyksessä ensimmäiseltä välilehdeltä viimeiselle. Välilehdet on jaettu viiteen ryhmään ja numeroitu ryhmittelyn mukaan 1, 2.1, 2.2 ja niin edelleen.

Prosessin osa

Välilehdet

Hankkeen tausta- ja perustietojen määrittely

1 Hanke

Tehtävän arvioinnin määrittely työkaluun

2.1 Vaihtoehdot & vaikutukset                                                

2.2 Merkittävyyden kriteerit

2.3 Epävarmuustekijät

Merkittävyyksien arviointi ja arvioiden tarkastelu                                                     

3.1 Merkittävyystaulukko

3.2 Perustelut merkittävyydelle

3.3 Epävarmuustaulukko

3.4 Perustelut epävarmuudelle

Tulostaulukoiden ja -kuvaajien tuottaminen 4 Tulokset
Erityisiä perusteluja tarvitsevien vaikutusten tunnistaminen (valinnainen)

5 Vertailuarvot

  

Vaikutusten merkittävyydet kootaan taulukoiksi välilehdelle 3.1 Merkittävyystaulukko. Periaate on, että kullakin vaihtoehdolla on oma taulukkonsa. Perustelut kootaan seuraavalle välilehdelle 3.2 Perustelut merkittävyydelle. Arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät ja niiden perustelut kootaan samaan tapaan välilehdille 3.3 ja 3.4.

Tulostaulukot löytyvät yhdeltä välilehdeltä 4. Tulokset. Välilehdeltä voi valita, minkä tulostaulukon haluaa nähdä, jolloin Arvi tulostaa sen.

 

1.2. Tuetut Excelin versiot

Arvi tukee Excelin versioita 2010 ja ylöspäin Windows-alustalla.

Arvi on rakennettu Excelin versioilla 2010 ja 2013 Windows-alustalla. Käytetyt Excelin versiot ovat olleet 32-bittisiä.

Arvi ei toimi Excelin Mac-versiolla. Myös Excelin Mac-versiot sisältävät tuen Arvin käyttämälle VBA-tekniikalle, mutta Mac-version VBA-tuki ei ole riittävän yhteensopiva Windows-version kanssa. Windowsille tehty ohjelma ei siis toimi Mac-alustalla ilman merkittäviä muutoksia.

1.3. Makrojen salliminen

Excel pyytää lupaa makrojen suorittamiseen ensimmäisellä käyttökerralla. Arvin käyttö edellyttää makrojen sallimista, koska monet sen ominaisuuksista on toteutettu makroina.

makrojensalliminenkapeampi.png

Arvi käyttää Excelin laajempia ohjelmointiominaisuuksia ja on toteutettu Visual Basic for Applications -tekniikalla (VBA). Excelin suojaustoiminto vaatii, että annat erikseen luvan tällä tekniikalla kirjoitetun ohjelman suorittamiseen. Lupaa pyydetään, kun avaat uuden tiedoston ensimmäisen kerran. Tämä varoitus johtuu siitä, että ohjelmointiominaisuuksia on mahdollista käyttää myös haittatarkoituksessa.

2. Hankkeen tietojen määrittely