05.08.2016

7. Merkittävyyksien arviointi

 6. Epävarmuustekijöiden määrittely

 

Sen jälkeen, kun arviointi on määritelty, voidaan aloittaa varsinainen vaikutusten merkittävyyden arviointi. Arvioiden keräämiseen on saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

  1. Projektipäällikkö luo asiantuntijoille omat arviointilomakkeet. Tällöin jokaisella asiantuntijalla on oma tiedosto, johon hän syöttää arvion vaikutuksen merkittävyydestä ja epävarmuustekijöistä. Projektipäällikkö lukee täytetyt lomakkeet Arvin lukutoiminnolla.
  2. Projektipäällikkö siirtää Arvin Excel-tiedoston jaetulle verkkolevylle. Asiantuntijat käyvät syöttämässä omat arvionsa suoraan Arvin välilehdille. Kaikki käyttävät samaa Excel-tiedostoa, joten tiedostoa voi muokata vain yksi käyttäjä kerrallaan.

Lomakkeiden luontia ja latausta käsitellään erillisillä sivuilla Arviointilomakkeiden luonti ja Arviointilomakkeiden lataus. Tällä sivulla käsitellään merkittävyystaulukoiden kanssa työskentelyä paljolti siitä riippumatta, miten tiedot on työkaluun syötetty.

Vaikutusten merkittävyydet kootaan taulukoiksi välilehdelle 3.1 Merkittävyystaulukko. Periaate on, että kullakin vaihtoehdolla on oma taulukkonsa.

 

merkittavyystaulukkovalilehti.png

 

7.1. Merkittävyyksien syöttäminen

Merkittävyyden kriteerien arvot syötetään välilehdellä oleviin taulukoihin. Uutta riviä muodostettaessa luonnollinen etenemissuunta on vasemmalta oikealle.

merkittavyystaulukkojossaluetteloruutuavattuna.png

Arvot voi syöttää tekstinä tai valita avattavasta luetteloruudusta. Silloin, kun solussa oleva teksti on muokkaustilassa (eli kursori vilkkuu), nopein komento solusta toiseen siirtymiseen on Shift. Excelin peruuta-toiminto (undo) ei toimi tällä välilehdellä.

Luetteloruutu näyttää kullekin taulukon solulle sarakkeen mukaan määräytyvän kriteeriasteikon. Kriteeriasteikot määriteltiin välilehdellä 2.1. Luetteloruudun saa auki klikkaamalla solun vieressä olevaa nuolta. Nuoli näkyy, kun solu on valittuna.

 

7.2. Perusteluiden syöttäminen

Perustelut syötetään välilehdelle 3.2 Perustelut merkittävyydelle.

 

perustelutmerkittavyydelle.png

Rivinvaihto syötetään solun sisällä näppäinyhdistelmällä Alt + Enter. Välilehdet on mahdollista myös avata rinnakkain, jos käyttää isoa näyttöä.

  

7.3. Ohje merkittävyyden arviointiin

Merkittävyyden arviointiin herkkyydestä ja suuruudesta on olemassa suuntaa-antava ohje. Työkalussa ohjeen saa näkyville klikkaamalla Ohje merkittävyyden arviointiin.

 

ohjemerkittavyydenarviointiin.png

 

Ohjeen käyttö vaatii kuitenkin harkintaa. Sen takia merkittävyydet syötetään käsin. Arvi ei siis täytä merkittävyys-saraketta automaattisesti, vaikka muut sarakkeet olisi täytetty. Työkalua voi kuitenkin erikseen pyytää täyttämään merkittävyys-sarakkeen. Tämä toiminto avataan klikkaamalla Merkittävyys-sarakkeen automaattinen täyttö.

merkittavyyssarakkeenautomaattinentaytto.png

7.4. Taulukoiden muotoilujen päivittäminen

Taulukoiden muotoilut voivat mennä “pois järjestyksestä”, kun arvoja kopioidaan solusta toiseen. Tästä ei tarvitse välittää. Taulukoiden muotoilut päivittyvät esimerkiksi klikkaamalla Päivitä taulukoiden muotoilut.

 

Muista! Tulostaulukot ovat asia erikseen, mutta muiden välilehtien taulukoita ei kannata alkaa muotoilemaan oman mielen mukaiseksi. Arvi päivittää näitä taulukoita sillä tavalla, että vain niiden sisältö säilyy.

 

Taulukoiden päivittymistä voi säätää muutamalla asetuksella. Erot ovat melko pieniä, joten yleensä näitä ei tarvinne muuttaa. Halutessaan voi kuitenkin kytkeä päälle valinnan korjaa syötettyjen arvojen kirjoitusasu saman tien. Tämä korjaa isot ja pienet kirjaimet asteikon määrittelyn mukaiseksi. Sama korjaus tehdään kuitenkin joka tapauksessa aina, kun taulukoiden muotoilut päivitetään. Samat näyttövalinnat koskevat sekä merkittävyystaulukoita että epävarmuustaulukoita.

 

taulukoidennayttovalinnat.png

 

8. Epävarmuuksien arviointi