IMPERIA kuva2

IMPERIAn toinen pilottihanke on Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta tehtävä suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi (SOVA).

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)

LIFE+ -hankkeessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis (IMPERIA) tunnistetaan ja kehitetään uusia työkaluja ja käytäntöjä  Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin  (SOVA) -hankkeiden eri vaiheiden tueksi. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään siihen, kuinka käytännöt, työkalut ja ohjeet saadaan kytkettyä YVA- ja SOVA-prosesseihin niin, että eri osapuolet kokisivat prosessit kiinnostavina, hyödyllisinä ja tehokkaina.