02.07.2018

Katoava luonto  – luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla

Tervetuloa Katoava luonto -projektin sivuille! Täältä löydät tietoa meneillään olevasta hankkeesta, tutkimuksesta, osallistumismahdollisuuksista ja palveluista. Katoava luonto – Luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla -hankkeessa tarkastellaan ja etsitään uusia keinoja pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hankkeessamme työskentelee neljä tutkijaa ja kaksi taiteilijaa. Olemme avoimina kysymyksille ja yhteydenotoille, otathan rohkeasti yhteyttä!

Ekologinen kompensaatio on prosessi, jossa heikentyneille luonnonalueille palautetaan ekologisia toimintoja.  Ekologista kompensaatiota on käytetty maailmalla yleensä isojen projektien yhteydessä, kun esimerkiksi halutaan hyvittää uuden kaivosalueen menetetyt luontoarvot toisessa sijainnissa, kun taas pienen mittakaavan kompensaatiota, johon kansalaisilla olisi mahdollisuus osallistua, ei ole juuri pohdittu tai kokeiltu.

Meidän uusi hankkeemme lisää kansalaisten tietämystä ekologisesta kompensaatiosta ja rohkaisee aktivoitumaan kompensaation, biodiversiteetin lisäämisen ja luonnonsuojelun saavuttamiseksi.