11.02.2019

Johtajien työnjako

Fysiikan laitoksen johtaja on professori Markku Kataja ja varajohtajat ovat professori Timo Sajavaara ja yliopistonlehtori Pekka Koskinen. 

Laitoksen johtaja ja varajohtajat johtavat, valvovat ja kehittävät laitoksen toimintaa. Laitoksen johtaja ja varajohtajat valmistelevat yhdessä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Laitoksen johtaja päättää rahoituksen kohdentamisesta ja laitoksen hankinnoista sekä muusta varainkäytöstä talousarvion mukaisesti.

Laitoksen johtaja tekee rehtorin delegointipäätöksen mukaan hänen ratkaistavakseen kuuluvat esitykset ja päätökset laitoksen henkilökunnan työsuhteeseen ottamisesta sekä työstä vapauttamisesta. Henkilöstökoordinaattori valmistelee päätökset ja esitykset. Laitoksen johtaja vastaa henkilöstön YPJ-arvioinneista, työsuunnitelmista sekä yleisestä toiminnan organisoinnista. 

Varajohtaja Sajavaara vastaa laitoksen tutkimuksesta ja infrastruktuurista. Hän vastaa myös väitöskirjojen esitarkastajien ja vastaväittäjien hyväksymisestä laitoksella ja väitöskirjojen arvostelusta sekä toimii fysiikan laitoksen tohtoriohjelman johtajana. 

Varajohtaja Koskinen toimii pedagogisena johtajana ja hän vastaa laitoksen opetusasioista ja ulkoisesta viestinnästä. Koskinen vastaa maisterin tutkielmien arvostelusta ja niiden tarkastajien määräämisestä niiltä osin kuin tiedekunta/dekaani on delegoinut nämä laitoksen johtajan tehtäviksi. Koskisen vastuulla on myös opetussuunnitelman ja opetusohjelman kehittäminen, opiskelijarekrytoinnin ja opiskelijavalintojen suunnittelu ja kehittäminen sekä laitoksen opetusresurssien koordinointi yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa. Laitoksen johtaja ja pedagoginen johtaja tekevät yhdessä tiedekuntaneuvostolle vahvistettavaksi jätettävät esitykset opetussuunnitelmiksi. Pedagoginen johtaja päättää opetusohjelman.  

Laitoksen johtajan ollessa estyneenä varajohtajat käyttävät laitoksen päätösvaltaa ja esittelyoikeutta.

Päivitetty 2.1.2019