17.04.2019

Johtoryhmä ja työryhmät

Fysiikan laitoksen johtoryhmä

Laitoksen johtoryhmä on johtajan nimeämä keskusteleva ja neuvoa antava työryhmä. Johtoryhmä keskustelee kaikista tärkeimmistä laitoksen toimintaa koskevista  asioista, kuten laitoksen budjetista, strategiasta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja henkilövalinnoista. Laitoksen johto ottaa johtoryhmän mielipiteet ja linjaukset huomioon päätöksiä ja esityksiä tehdessään, niin että nämä palvelisivat mahdollisimman hyvin laitoksen kokonaisetua. Johtoryhmä toimii myös tiedonvälittäjänä laitoksen johdon ja tutkimusryhmien välillä. Johtoryhmään kuuluvat kaikki laitoksen professorit ja koulutuksesta vastaava varajohtaja sekä sihteerinä laitoksen koulutussuunnittelija. 

Fysiikan laitoksen opetuksen kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on laitoksen antaman opetuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen sekä opetuksen laadusta vastaaminen. Opetuksen kehittämisryhmän muodostavat pedagogisen johtajan Pekka Koskisen (pj.) johdolla yliopistonlehtori Jussi Maunuksela, professori Jouni Suhonen, yliopistonlehtori Sakari Juutinen, yliopistonlehtori Juha Merikoski, yliopistonlehtori Jan Sarén, tohtoriopiskelija Laura Laulumaa, opiskelija Jasmin Kilpeläinen ja koulutussuunnittelija Minttu Haapaniemi. 

Opetusnäytteiden arviointiryhmä

Opetusnäytteen (opetuskyvyn) ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arviointia varten asetetun fysiikan laitoksen arviointiryhmän muodostavat pedagogisen johtajan Pekka Koskisen (pj.) johdolla professori Jouni Suhonen, professori Ilari Maasilta, yliopistotutkija Arto Javanainen, akatemiatutkija Anu Kankainen ja opiskelija Aukusti Jurvanen. Arviointiryhmän sihteerinä toimii laitoksen sihteeri Marjut Hilska.

Kiihdytinlaboratorion senioritutkijaryhmä

Kiihdytinlaboratorion johtajana toimii professori Paul Greenlees. Kiihdytinlaboratorion senioritutkijaryhmä muodostuu tutkimusryhmien ja teknisen ryhmän seniorijäsenistä. Ryhmä Kokoontuu kerran kuussa käymään läpi kaikki kiihdytinlaboratorion toimintaan ja tulevaisuuteen liittyvät asiat, paikalliset ja kansainväliset, tekniset ja rahoitukseen liittyvät. Kunkin tutkimusryhmän johtaja ja kiihdytinlaboratorion johtaja noudattavat ko. kokouksissa tehtyjä päätöksiä. Kokouksiin osallistuu tarvittaessa myös muita kiihdytinlaboratorion tutkijoita. 

Programme Advisory Committee (PAC) of the JYFL Accelerator Laboratory

Kiihdytinlaboratorion käyttäjät ehdottavat PAC:in jäseniksi Kiihdytinlaboratoriossa tehtävien kokeiden edustamien alojen asiantuntijoita. Lopullisen valinnan tekevät Kiihdytinlaboratorion tutkimusryhmien johtajat. PAC valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Koe-ehdotukset jätetään 15.3. ja 15.9. mennessä. PAC kokoontuu tyypillisesti huhtikuussa ja lokakuussa arvostelemaan ja hyväksymään ehdotukset. Jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Jäsenet ovat:
Gerda Neyens , KU Leuven , Belgium
Philip M. Walker, University of Surrey, UK
Dario Vretenar, University of Zagreb, Croatia
Fadi Ibrahim, Orsay, France
Bo Cederwall, Stockholm, Sweden
Bertram Blank, Bordeaux, France
Mikael Sandzelius, Scientific Secretary (JYFL)