17.01.2018

Mikä minusta tulee, kun valmistun?

Oletko pohtinut, millaisiin tehtäviin sinulla on mahdollisuus päätyä valmistumisesi jälkeen? Mitä fysiikasta valmistuneet oikein tekevät työkseen? Näitä asioita pohtivat monet muutkin opiskelijat. Siksi haluammekin valottaa jo meiltä valmistuneiden fyysikoiden työelämään sijoittumista ja eri uramahdollisuuksia.

 

Valmistuneiden tärkeimmät työllistäjät ovat perustutkimus yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, korkean teknologian yritykset ja opetustehtävät lukioissa, peruskouluissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Fyysikon koulutuksen antama yleinen kyky hahmottaa ja ratkaista ongelmia antaa hyvät edellytykset myös moninaisiin kaupallisiin ja hallinnollisiin tehtäviin.

Ohjelmointitaitoja arvostetaan

Monet valmistuneista suosittelevat opiskelemaan fysiikan ohella tietotekniikkaa, tilastotiedettä, matematiikkaa tai kauppatieteitä. Nykyisessä teknologiapainotteisessa ympäristössä fysiikasta valmistuneet kertovat työskentelevänsä tutkimus- ja opetustyön lisäksi ohjelmoinnin tai suunnittelun parissa. Opetustyöhön tähtääville fysiikan opiskelijoille suositellaan opetettaviksi aineiksi matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, joita koulut arvostavat työnhakijassa.

Myös kieli- ja esiintymistaidot koetaan tärkeiksi. Fyysikon työhön kuuluu asiantuntijan roolissa esiintyminen, joten esiintymistaitoja kannattaa hioa jo opiskeluaikana.  Sen lisäksi hyvät vuorovaikutus- ja projektinhallintataidot ovat arvostettuja, sillä työt ovat usein projektiluontoisia tiimitöitä.

Töihin ulkomaille?

Fysiikan opiskelu antaa myös loistavat mahdollisuudet ulkomailla työllistymiseen. Suomalainen osaaminen on haluttua, sillä koulutuksen taso Suomessa on huippuluokkaa. Mikäli olet kiinnostunut tutkijan työstä, kannattaa ehdottomasti hakeutua jatko-opintojen pariin. Tutkimusryhmässä työskenteleminen saattaa halutessasi liidättää sinut vaikkapa maapallon toiselle puolelle.

  • Tekstin lähteinä on käytetty valmistuneiden vuosittaisia sijoittumiskyselyjen raportteja.