23.10.2017

Ajankohtaista

8.8.2017


Fysiikan oppilaslaboratorio on syyslukukaudella auki 1.9. - 20.12.2017 laboratorion verkkosivuille tulevan aikataulun mukaisesti.

Syksystä 2017 alkaen peruskurssien laboratoriotyöt on erotettu omiksi kursseikseen. Peruskursseihin FYSP1010 Mekaniikan perusteet ja FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka aihepiiriltään liittyvät laboratoriotyöt muodostavat kurssin FYSP1081 Perusopintojen laboratoriotyöt I. Kursseihin FYSP1040 Sähköopin perusteet ja FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet aihepiiriltään liittyvät laboratoriotyöt muodostavat kurssin FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt II. Laboratoriotyöt I kuuluu syksyn opetusohjelmaan, ja Laboratoriotyöt II puolestaan kevään ohjelmaan.

Vanhaan kursijärjestelmään kuuluvia laboratoriotöitä voi edelleen tehdä normaaliin tapaan. Toivottava on, että nämä rästit hoidetaan mahdollisimman pian kuntoon!

Muutoksia 1.9.2017 alkaen:

Työselostusten "parasta ennen" aikaraja on nyt 3 kuukautta, ts. mittauksen tekemisestä on kolme kuukautta aikaa toimittaa hyväksyttävässä kunnossa oleva selostus työosastolle tarkastettavaksi. Jos aikaraja ylittyy, koko työ on tehtävä uudelleen. Tästä aikarajasta joustetaan vain perustelluista syistä.

Esimerkkisijoitukset eivät enää ole pakollisia työselostuksissa. Virheettömistä esimerkkisijoituksista annetaan yksi bonuspiste. Esimerkkisijoitukset voi esittää joko selostustekstissä tai liitteessä selostuksen lopussa.

Työselostusten arvostelussa on tehty pieniä painotusmuutoksia, ks. Töiden arvostelu ja pisteytys.

- Sakari