15.01.2018

Erikoistyö (10op)

Erikoistyö on johonkin fysiikan alaan liittyvä itsenäinen tai tutkimusryhmän jäsenenä suoritettava työ, josta laaditaan työselostus. Erikoistyön työselostus on korkeintaan 10 sivun pituinen.

Työn antajana ja samalla sen ohjaajana voi toimia laitoksen vakinaiseen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Erikoistyön voi suorittaa myös fysiikan laitoksen ulkopuolella (esimerkiksi VTT, K-S sädesairaala tai teollisuuslaitos). Työn kohteen ja suorituspaikan tulee tällöin olla laitoksen vakinaiseen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvan henkilön (esim. soveltavan fysiikan professorin) ennalta hyväksymä.

On hyvä käytäntö hommata vihko ja pitää päiväkirjaa suoritetusta työstä. Kirjaa vihkooni päivittäinen työaika, suoritetut mittaukset ja tehtävistä ja  yksityiskohtaiset tiedot tuloksista. Tällainen päiväkirja on omiaan helpottamaan erikoistyön kirjoittamista.

Erkoistyöhön ilmoittautuminen ja työraportin palautus tapahtuu Korpissa kurssin FYSZ470 sivulla.