20.05.2019

Fysiikan työosasto

Pe­rus- ja ai­neo­pin­to­jen la­bo­ra­to­rio­työt

Aukioloajat ja ohjaajat

Ennen työvuoroa

Työvuorolla

Työvuoron jälkeen

Laboratoriotöihin liittyvä kirjanpito

Kirjanpito tapahtuu Korpissa kunkin kurssin sivulla. Ennen 1.1.2014 pidettyjen kurssien kirjanpito tapahtuu muussa järjestelmässä.

Jos tenttipisteet eivät ilmesty Korppiin parin-kolmen viikon sisällä tentistä, ota yhteyttä kyseisen kurssin tentaattoriin tai kansliaan (Minttu Haapaniemi).  Valmiiden suoritusten vieminen opintosuoritusrekisteriin ja laboratoriotöiden kirjanpitoon liittyvien ongelmien selvittäminen on oppilaslaboratorion vastaavan tehtävänä.

Valmiit kurssisuoritukset on viety opintorekisteriin viimeksi 20.5.2019. Seuraava yleinen päivitys tehdään noin viikon kuluttua.


Syventävien opintojen laboratoriotyöt