27.11.2017

ECR-ohjelmatyö

Työ tehdään kiihdytinlaboratoriossa kulloinkin vapaana olevaa ECR -ionilähdettä käyttäen. Yleensä pääosa työstä liittyy Child-Langmuirin lain teoreettiseen käsittelyyn ja todentamiseen käytännössä mittaamalla ionilähteen tuottamaa ionivirtaa käytetyn kiihdytsjännitteen funktiona. Eri varausasteilla mitatuista käyristä sitten päätellään, millä jännitealueella ionisuihku on avaruusvarausrajoitteinen ja millä alueella puolestaan ionilähteen suorituskyky (plasman elektronitiheys, ionien säilöntäaika ja elektronien energia) rajoittaa ionivirtaa. Tätä sopivasti yhdistellään varausastejakaumamittauksiin tai muihin vastaaviin perusmittauksiin.