15.01.2018

Fysiikan syventävien opintojen kurssien työt

Muutamat syventävien opintojen kurssit sisältävät laboratoriotöitä. Laboratoriotöistä tiedotetaan luentojen yhteydessä.

FYSE300 Elektroniikka I (osa A: FYSE301, Osa B: FYSE302)

Elektroniikan kurssien laboratoriotöihin ilmoittaudutaan Korpin kautta kurssin aikana, kurssin ulkopuolella ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Ohjaajana toimii Ossi Hakamaa.

Kursseihin FYSE301 ja FYSE302 kuuluu kumpaankin yksi laboratoriotyö.

Työt:

 • FYSE301/1 Vastus, diodi ja kanavatransistori (työohje suomeksi).  Resistor, diode and FET (instructions and circuits in English)
 • FYSE302/K1 Temperature measurement system (ohje)

FYS338 Elektroniikka I  (luennoitu ennen v. 2006)

Kurssissa tehdään yllämainittujen töiden lisäksi seuraavat työt (Työohjeet)

 • FYS338/3 Operaatiovahvistin
 • FYS3338/4  Suotimet

FYSS300 Mittaustekniikka

Työt järjestetään kurssin aikana. Ohjaajana toimii Pasi Jalkanen

 • FYSS300/1 Lämpötilasensorit
 • FYSS300/2 Impedanssin mittaus
 • FYSS300/3 Filtterit

FYSS350 Virtausmekaniikka I (Osa A: FYSSS351, Osa B: FYSS352)

Työt järjestetään kurssin aikana. Kumpaankin osaan sisältyy yksi laboratoriotyö. Ohjaajana toimii Timo Riikilä

Työt:

 • FYSS351/1 Viskositeettimittauksia
 • FYSS352/1 Putkistovirtausmittauksia

FYSE450 Optoelektroniikka

Työt järjestetään kurssin aikana.

 • FYSE450/1 Numeerisen aukon määrittäminen
 • FYSE450/2 Kuidun vaimennuksen mittaaminen
 • FYSE450/3 Lukitusvahvistin

Muihinkin kursseihin saattaa sisältyä laboratoriotöitä. Näistä tiedotetaan aina luentojen yhteydessä.