27.11.2017

Mekaniikka arkipäivän ilmiöissä (1-3 op)

Havaitsemme mekaniikan ilmiöitä päivittäin ympärillämme. Monet ilmiöt voidaan ymmärtää fenomenologisesti mekaniikan kurssien perusteella. Havaintojen tarkempaan kuvailuun tarvitaan kuitenkin usein malleja esimerkiksi kitkavoimista ja epäideaalisuuksista, joiden huomioonottaminen vaatii yleensä numeerista mallinnusta.

Tässä työssä valitaan jokin ilmiö tai koejärjestely tutkittavaksi ja perehdytään siihen tarkemmin. Työn käytännön toteutus riippuu valitusta aiheesta ja toteutuksen suunnittelu, joka tehdään yhdessä ohjaajan kanssa, on tärkeä osa työtä. Työ voi koostua kokeellisesta ja/tai laskennallisesta osasta. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Ideoita aiheiksi:

  •  Polkupyörän vastusvoimat
  •  Pianon/kitaran kielen värähtely
  •  Gravitaatiovakion määrittäminen

Työn suorittamisesta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Taneli Kalvas 
(tarkemmat yhteystiedot laitoksen sivuilla)