22.03.2018

oppiminen kokeellisen työskentelyn avulla

Fysiikan oppiminen kokeellisen työskentelyn avulla

 

Tämän työn tavoitteena on tutustuttaa opettajaopiskelijat fysiikan lukiotason teoriaan ja kokeelliseen työskentelyyn. Esitiedoiksi vaaditaan vähintään kasvatustieteen perusopinnot. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että aineenopettajan pedagogisten aineopintojen opetusharjoittelu olisi jo suoritettu tai meneillään silloin, kun opiskelija tekee tämän laboratoriotyön. Työselostuksessa tulee pohtia ja perustella valitun laboratoriotyön soveltuvuutta opetustarkoitukseen.

Työssä on kolme vaihtoehtoa. Tarjolla on kaksi lukion fysiikan kursseihin liittyvää työtä. Kolmannessa vaihtoehdossa opiskelija etsii oman lukiotasoisen aiheensa.

Tarjolla olevat työt:

  • Muutosprosessit vakiopaineessa, -tilavuudessa ja -lämpötilassa (2 op)
  • Vaihtovirtapiirit (2 op)
  • Jokin oma aihe (tässä vaihtoehdossa opiskelija valmistelee valitsemaansa työhön työohjeen, tekee mittaukset ja kirjoittaa työselostuksen). (2-4 op laajuudesta riippuen)