05.02.2019

Syventävien opintojen laboratoriotyöt

Yleistä

Syventävien opintojen laboratoriotyöt FYSS9460 (FYSZ460) ovat pääasiassa yksin suoritettavia, useimmiten kahta (joskus harvoin neljää) opintopistettä vastaavia harjoitustöitä.  Työt valitaan siten, että ne edustavat vähintään kahta eri fysiikan aluetta. Työt on alla ryhmitelty eri osa-alueesiin, joista valinta voidaan tehdä. Suoritettavien töiden kokonaismäärä on nykyisessä tutkintojärjestelmässä  4 - 10 opintopistettä, mutta enemmänkin näitä töitä voi tutkintoon sisällyttää.

Syventävien opintojen töihin ilmoittaudutaan normaalisti ottamalla yhteys kyseisen työn vastuuhenkilöön, jonka kanssa lähemmin sovitaan työn tekemisestä. Joihinkin töihin (soveltava ja materiaalifysiikka) ilmoittaudutaan kuitenkin Korpissa. Seuraa ilmoittelua.

Töihin on tavallisesti lyhyt kirjallinen työohje. Töiden ohjaajia on nimenomaisesti neuvottu välttämään kovin yksityiskohtaisia ohjeita. Aineopintojen laboratoriotöissä olisi opintojen tähän vaiheeseen mennessä pitänyt muodostua käsitys laboratoriotyöskentelyn rutiineista. Syventävien opintojen töissä on tarkoitus ryhtyä enenevässä määrin harjoittelemaan laboratoriotyöskentelyn tärkeintä osa-aluetta: mittausten suunnittelua ja mittausmenetelmiin liittyvän tiedon etsimistä. Tutkija ei työssään voi odottaa, että kaikki tarvittava tieto aina tarjoiltaisiin suoraan pöytään.

Töistä laaditaan työselostus, joka normaalisti arvostellaan skaalalla 1-5.

Tärkeää huomata:

Syventävien opintojen laboratoriotyöt merkitään opintosuoritusrekisteriin, kun vaadittava määrä töitä on tehty.

Työt ja ohjaajat: