15.01.2018

Töiden aloitus (syventävät opinnot)

Työt voit aloittaa, kun...

  • Olet suorittanut fysiikan aineopintojen kurssit FYSA2xx ja niihin liittyvät laboratoriotyöt. Perusopintojen kurssit FYSP1xx ja niiden laboratoriotyöt olet luonnollisesti tehnyt jo ennen aineopintoja.
  • Olet suorittanut tai ainakin kuunnellut syventäviiin opintoihin kuuluvan laboratoriotyön tai erikoistyön aihetta läheisesti sivuavan luentokurssin (FYS 3xx tai FYS 4xx).
  • Muun opiskelun tai työn häiritsemättä voit varata riittävästi aikaa näihin töihin

Työt jakautuvat kolmeen  osaan:

Nykyisessä tutkintojärjestelmässä FYSZ460 ja FYSZ470 ovat vaihtoehtoisia.

Yleistä

  • Tarvittaessa ota aluksi yhteys osaston vastaavaan
  • Yksittäisiin FYSZ460 töihin ilmottautumiset suoraan työn ohjaajalle tai Korpissa olevaan  ilmoittautumislistaan.
  • Töitä on yleensä mahdollista tehdä sekä lukukausien että lomien aikana. Päivittäin voit työskennellä laitoksen ovien aukioloaikoina. "Virallisen" työajan jälkeen työskennellessäsi vastaat omalta osaltasi siitä, että ulko-ovet ovat lukossa ja ettei asiaankuulumattomia henkilöitä oleskele laitoksella. Poistuessasi työtiloista sulje ikkunat, sammuta tarpeettomat valot ja poistuessasi laitokselta tarkista lisäksi ulko-oven lukitus.
Sakari Juutinen 
huone FL312