27.11.2017

Ympäristösäteilyn mittaus

Työn sisältö

Työssä mitataan luonnonvesinäytteen ja vapaasti valittavan näytteen (esim. sieniä, marjoja,...) radon- ja cesiumpitoisuudet. Mittalaitteena on gammasäteilyn havainnointiin soveltuva germanium- ilmaisin. Työ koostuu mittauslaitteiston kalibroinnista, taustamittauksista ja itse näytteistä tulevan gammasäteilyn mittaamisesta. Työohje löytyy täältä.

Näytteistä

Jokainen mittaaja hankkii näytteensä itse.

Vesinäyte

Vesinäytteeksi soveltuu hyvin esim. lähdevesi tai porakaivovesi. Vesijohtovedessä ei ole (tai ei ainakaan pitäisi olla) radonia. Koska radonin puoliintumisaika on alle 4 päivää, on näyte hyvä käydä ottamassa esim. vasta mittauksia edeltävänä päivänä. Näyteastian tilavuus on puolisen litraa, mutta varmuuden vuoksi vettä on hyvä olla enemmänkin (vaikka 1,5 litran pullo). Näytteenottohetki kirjataan ylös ja pullo suljetaan mahdollisimman tiiviisti.

Luonnonnäyte

Sienet, marjat, jäkälä, kala, riista,... Sienistä rouskut ovat "parhaita" ts. säteilevät eniten. Näytteitä saa olla useitakin. Ottakaa huomioon, että cesium on vesiliukoista, joten esim. ryöpätyt sienet eivat käy. Näytettä pitää olla vähintään niin paljon, että puolen litran näyteastia täyttyy.

Työajan varaaminen

Lähettäkää sähköpostia työn ohjaajalle: Sakari Juutinen, työhuone: FL312.

Mittausajankohta sovitaan työn tekijöiden ja ohjaajan aikataulujen sekä ilmaisimen saatavuuden mukaan, minkä vuoksi olisi hyvä ilmoitella kiinnostuksestaan hyvissä ajoin. Laitteiston kasaamiseen ja kalibrointiin kuluu ainakin muutama tunti, mutta sen jälkeen tarvitsee vain lähinnä käydä vaihtamassa näytteitä, joten luennoilla käyminen ym. järjestyy työn aikana helposti.