06.06.2018

Kurssien työt ja työohjeet

Fysiikan laboratoriotöissä yleensä havainnollistetaan jotain fysiikan ilmiötä mittausten avulla. Toinen töiden perustarkoitus on fyysikolle tarpeellisten käytännön taitojen kartuttaminen, ts. opetella erilaisten mittalaitteiden ja tutkimusmenetelmien käyttöä ja tutkimusraporttien kirjoittamista.

Töihin sisältyy varsin erityyppisiä laboratoriotöitä. Osasta töitä tehdään työselostus, joka arvostellaan ja työn arvosana vaikuttaa kurssin arvosanaan. Osaan töistä on tarjolla valmis kaavake, joka täytetään työn edistyessä, eikä työstä laadita muuta selostusta.  Useimmissa arvosteltavissa töissä on aika yksityiskohtaiset työohjeet, mutta mukaan mahtuu myös avoimia töitä. Avoimissa töissä työhön liittyvän teorian joutuu kaivamaan oppikirjasta ja suunnittelemaan mittauksen itse. Näihin töihin sisältyy  esisuunnitelman laatiminen siitä, miten mittaus aiotaan toteuttaa.

Yksityiskohtaiset tiedot kunkin kurssin töistä löytyvät alla olevista linkeistä. Työvaihtoehtoja on normaalisti tarjolla useampia kuin tehtäviä töitä. Kukin valitkoon siis tarjolla olevista töistä mieluisimmat (ellei tätä vapautta ole erikseen jonkin kurssin kohdalla rajoitettu). Kokeellisesta työskentelystä kiinnostuneet voivat myös tehdä laboratoriotöitä yli sen, mitä perus- ja aineopintojen kursseihin sisältyy, ks. FYSA260 Vapaaehtoiset laboratoriotyöt.

Pidä huoli siitä, että kurssikoodi on oikein merkitty lapputyöhösi, mittauspöytäkirjaasi ja työselostukseesi. Siten varmistat sen, että työsi tulee merkittyä oikeaan paikkaan ja opintopisteet kilahtavat rekisteriin ajallaan.

Kurssien työt (2018-):

Seuraavia kursseja ei enää järjestetä 1.1.2018 jälkeen: