05.02.2019

FYSA1110 FYSIIKAN KOKEELLISET MENETELMÄT

Yleisiä ohjeita

Kurssiin sisältyy kaksi laboratoriotyötä, oskilloskoopin käyttö (lapputyö) ja nestetypen lämpötilan mittaus (arvosteltava työ).  Työt saa tehdä parityönä. Suositeltava järjestys on se, että kurssiin FYSP1082 kuuluva työ "Yleismittareiden käyttäminen" tehdään ennen kurssin FYSA1110 töitä, koska näissä oletetaan yleismittarin käyttö jo tutuksi.

Kurssiin FYSA1110 arvosteltava laboratoriotyö on avoin työ. Työ poikkeaa muista arvosteltavista töistä siinä, että siinä ei kirjoiteta normaalia työselostusta. Työssä laaditaan ennakkosuunnitelma kuten muissakin avoimissa töissä. Mittaus on nopea, ja tarvittavat laskut ja lyhyt työraportti on mahdollista tehdä työvuoron aikana. Raportti palautetaan työvuoron päätteeksi tai viimeistään vuorokauden kuluessa tarkastettavaksi. Koska työhön käytettävä aika on rajoitettu, työn ennakkosuunnitelman merkitys korostuu.

Kurssin arvosana määräytyy laskuharjoituksista, laboratoriotyöstä, projektitehtävästä ja tentistä saatujen pisteiden perusteella.

Arvostelu:
Loppukoe, max 36 p.
Laskuharjoitukset: max 24 p
Laboratoriotyöt: (max 8 p)
Projektitehtävä: (max 4 p)
Maksimipistemäärä 72 p.

Kurssin läpäisyyn vaaditaan:
a) yhteensä vähintään puolet maksimipistemäärästä
b) laboratoriotyöt tulee olla tehtyinä.

Työohjeet ovat FYSP1082-kurssin laboratoriotyömonisteessa.

Työohjeet:

 

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.