23.10.2018

FYSA2002 Moderni fysiikka, B-osa (6 op)

Yleisiä ohjeita

Kurssin laboratoriotöihin kuuluu 3 työtä. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: tehdään joko 3 lapputyötä tai 2 lapputyötä ja arvosteltava työ. Arvosteltavasta työstä saadut pisteet (3 - 6 p) ovat bonuspisteitä tässä kurssissa. 

Kaikista tarjolla olevista töistä on lapputyöversiot. Työ Säteilylähteet on kaikille pakollinen. Työ FYSA2002/K4 Cern-datan analysointi on tietokoneella TIM-ympäristössä tehtävä työ. Lapputyöt voi tehdä parityönä tai yksinään.

Työn Viritystilan elinaika voi tehdä arvosteltavana työnä. Arvosteltava työ tehdään itsenäisesti (myös mittaus !). Työselostusta valmistellessa on hyvä palautella mieleen selostuksen kirjoitusohjeet ja arvosteluperusteet työosaston verkkosivulta. Aineopintojen kursseissa työselostusten virhearvioissa käytetään kurssilla "FYSA1110 Fysiikan kokeelliset menetelmät" opittua yleistä virheen etenemislakia. Jos joltakulta on virheen etenemislaki jo unohtunut, hän löytää halutessaan esityksen virheen etenemislaista ainakin seuraavista lähteistä:
- J. Taylor, An introduction to error analysis, ch. 3.5 - 3.7
- FYSA1110 moniste. Monisteen ja myös kirjan (lainaksi) saa huoneesta FL312.

Tämän, kuten muidenkin kurssien, laboratoriotyöt on tarkoitettu tehtäviksi kurssin aikana tai pian sen jälkeen. Laboratoriotöiden jättäminen myöhempään ajankohtaan yleensä lisää työmäärää!

Huom! Työ FYSA2002/K3 (FYSA2002/1) on tehtävissä vain kurssin aikana ja pari kuukautta sen jälkeen.  Tässä työssä käytettävä Ge-Ilmaisin haukkaa 25 l nestetyppeä viikossa, eikä sitä kannata pitää jatkuvasti käyttövalmiina.

Tarjolla olevat työt:

 

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle, josta löytyy linkki varausjärjestelmään.