30.01.2018

FYSA2020 MEKANIIKKA (5 op)

Yleisiä ohjeita

Kurssiin sisältyy yksi arvosteltava työ ja yksi lapputyö, jotka saa vapaasti valita alla mainituista töistä. Arvosteltava työ tulee tehdä itsenäisesti, sen sijaan lapputyön saa tehdä parityönä. Kertaa tarvittaessa selostuksen kirjoitusta koskevat ohjeet. Työohjeet saa alla olevista linkeistä.

Muistathan, että aineopintokursseilla virhearvioiden tekemiseen käytetään yleistä virheen etenemislakia!

Lapputyöt:

FYSA2020/K1 Hitausmomentti

FYSA 2020/K2 Kääntöheiluri

Arvosteltavat työt:

FYSA 2020/1 Kytketyt harmoniset värähtelijät  Työn vastuuhenkilö on 20.1.2018 alkaen Joni Tanttu.

Työssä tutkitaan kytkettyä, vaimenevaa värähtelijää havainnollisen jousimallin avulla. Mittauslaitteistona käytetään ilmatyynyrataa oheislaitteineen ja tietokoneeseen liitettyä paikantamislaitteistoa, joiden avulla värähtelijää voidaan tutkia lähes kitkattomissa olosuhteissa. Tutustu ennalta tarkasteltavien jousi-massa systeemien liiketilojen mahdollisiin ominaismoodeihin, joita mittauksissa havainnoidaan. Mittaustulokset tallennetaan Capstone- ohjelmalla, jonka avulla on helppo myös analysoida tuloksia tarkemmin. Käytettyjen mittausasetelmien ominaistaajuudet lasketaan myös teoreettisesti. 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: 

Marion & Thorton , Classical dynamics, luvut 3 ja 12.

FYSA2020/2 Pyörivä koordinaatisto

Työssä tutkitaan pyörivässä koordinaatistossa havaittavia näennäisvoimia kuten coriolis- ja keskipakoisvoima. Mittauslaitteistona toimii pyörivä sylinteri, jonka sisällä olevan heilurin liikeratoja tarkastellaan sylinteriin kiinnitetyn videokameran avulla. 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: 

Marion & Thorton, Classical dynamics, luku 10.