20.03.2018

FYSA2031 KVANTTIMEKANIIKKA, osa A (6 op)

Aineopintojen kvanttimekaniikan kurssit

Kvanttimekaniikan kursseja on kaksi:

  • FYSA2031 Kvanttimekaniikka (osa A): (6 op)
  • FYSA2032 Kvanttimekaniikka (osa B): ( 4 op)

Kaikki kvanttimekaniikan laboratoriotyöt kuuluvat A-osaan.

FYSA2031-kurssin lapputyöt liityvät kvanttimekaniikan historialliseen taustaan. Tämän vuoksi lapputöiden aika on aivan kurssin alussa, tai jo ennen kurssin alkua.  Lapputyöt ovat edeltävien kurssien lapputöitä laajempia siten, että tulosten analysointi jää työvuoron jälkeen tehtäväksi. Täytetty työkaavake liitteineen palautetaan työosastolle arvosteltavien töiden tapaan.

Arvosteltava työ "potentiaalikuoppa" on teoreettinen, tietokoneella tehtävä työ. Siihen ei siten tarvitse varata työvuoroa. Ennen työn tekemistä jokainen osallistuu yhteen PC-luokassa pidettävään ohjaustilaisuuteen. Ohjaustilaisuudet pidetään lokakuussa.  Tilaisuuteen Ilmottaudutaan Korpissa. Työstä laaditaan ohjeiden mukainen työselostus, joka palautetaan tarkastettavaksi kuukauden kuluessa ohjaustilaisuudesta . Jos et pysty palauttamaan selostusta annetussa aikataulussa, ota yhteyttä työn vastuuhenkilöön (laura.e.laulumaa@student.jyu.fi).

Ohjeita selostuksen kirjoittamiseen löytyy työosaston verkkosivuilta, ks. Työselostuksen laatiminen ja Töiden arvostelu ja pisteytys.

Kurssiin sisältyvät laboratoriotyöt:

FYSA2031/K1 Elektronin diffraktio (ohje pdf-muodossa)
FYSA2031/K2 Spektrometri, hila ja prisma (ohje pdf-muodossa)
FYSA2031/1  Potentiaalikuoppa  (työohje ja ilmoittautuminen työhön)

Työohjemonisteita on tarjolla työosastolla.