17.10.2018

FYSA2031 laboratoriotyö: Potentiaalikuoppa

Kurssin FYSA2031, Kvanttimekaniikka osa A, laboratoriotyö

Yleistä
Työ on yksi kurssin Kvanttimekaniikka 1 laboratoriotöistä. Työn suoritus ei tapahdu laboratoriossa eikä sen suoritus ole riippuvainen normaaleista laboratorioaikatauluista.

Valmistautuminen
Työhön valmistaudutaan lukemalla työohje, joka tulee saataville kurssin kuluessa, ja ilmoittautumalla Korpissa työn ohjausryhmään. Työohjeesta löydät työn varsinaisen tehtävän. Työhön sisältyvät teoriatehtävät tulee tehdä ennen työn tietokoneosuutta, sillä tietokoneosuus saattaa olla mahdoton ilman niitä.

Suoritus
Kun työn teoriaosuus on käyty läpi, tutustutaan ohjaajan kanssa työn numeerisen osuuden tekemiseen. Kun ohjeet on saatu, työ tehdään loppuun omaan tahtiin ja selostus palautetaan kuukauden sisällä ohajustilaisuuteen osallistumisesta.

Työn numeerissa osuudessa käytetään Matlab-ympäristöön kirjoitettua ohjelmaa. Voit tehdä työn numeerisen osuuden missä tahansa, missä pääset käyttämään Matlabia. Ohjelma on tehty Matlabin versiolle 6.5.0 (R13), mutta se todennäköisesti toimii muissakin versioissa.

Ohjelmakoodi
Työssä käytettävä Matlab-koodi (zip-tiedostossa potkuoppa.zip) kopioidaan johonkin tietokoneen hakemistoon, josta sitä ajetaan Matlabin komentoriviltä käsin. Käytännössä ajetaan tiedosto gui.m.

Kalvot
Ohjaustilaisuuden kalvot saatavilla eo. linkistä ohjaustilaisuuden jälkeen. (KS. sivua)

Yhteystiedot:
Kalle Kansanen
kalle.s.u.kansanen@student.jyu.fi
Huone YN231