30.10.2017

FYSA220 SÄHKÖOPPI (5 op)

Kurssin FYSA220 Sähköoppi tilalle tulee keväällä 2018 kurssi FYSA2010 Sähkömagnetismi. Kurssien laboratoriotyöt ovat samat.

Yleisiä ohjeita

Kurssin sisältyy kolme laboratoriotyötä. Näistä yksi työ on  arvosteltava työ ja kaksi muuta työtä lapputöitä. Arvosteltava työ tehdään alusta loppuun itsenäisesti, sen sijaan lapputyöt voi tehdä joko yksin tai pareittain. Kertaa tarvittaessa ohjeet työselostuksen laatimisesta niin saat selostuksesi kuntoon kerralla. Työohjeet saa pdf -muodossa alla olevista linkeistä.

Arvosteltavat työt:

FYSA220/1 Hallin ilmiö


Työssä perehdytään johteissa ja puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön sekä määritetään sitä karakterisoiva Hallin vakio Ge -kiteelle. Luentojen ja kurssikirjan lisäksi ilmiötä käsitellään seuraavissa viitteissä

  • Alonso-Finn, Vol. 3, 6.6 - 6.7 ja tehtävä 6.31.

  • Alonso-Finn, Vol 2, 15.1 - 15.2.

  • Ohanian: Physics, luku 3

FYSA220/2 Valon polarisaatio


Työssä tutkitaan valoaallon tulotason suuntaisen ja sitä vastaan kohtisuoran komponentin heijastumista lasin pinnasta. Havainnoista lasketaan Brewsterin lain perusteella lasin taitekerroin ja tutkitaan Malusin lain paikkansapitävyyttä. Lisäksi tutustutaan ns. λ/2 -levyyn esimerkkinä optisesti aktiivisesta aineesta.Luentojen ja oppikirjan lisäksi asiaa käsitellään viitteissä

  • Ohanian, luku 37
  • Alonso-Finn , Vol.2, s. 778-791.

Lapputyöt:

FYSA220/K1 Tasapotentiaalipinnat

Työssä tutkitaan erilaisten, eri potentiaalissa olevien johdekappaleiden muodostaman sähkökentän potentiaalijakautumaa kokeellisesti elektrolyyttialtaassa ja numeerisesti tietokonesimulaatiolla. Tehtävänä on etsiä joukko tasapotentiaalipintoja (2-ulotteisia tasapotentiaaliviivoja) ja piirtää niistä ja johdesysteemistä kuva millimetripaperille. Kuvan avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä k.o. sähkökentän kenttäviivojen kulusta ja kentänvoimakkuudesta sekä todeta niitä koskevien lakien paikkansapitävyys.

Kertaa oppikirjasta luku "Elektrostatiikka (Electrostatics)" ja Ohanian, luku 25.

FYSA220/K2 Vaimeneva värähtely

Työssä tutkitaan vaimenevaa sähköistä värähtelyliikettä. Siinä pyritään havainnollistamaan kelan induktanssin, kondensaattorin kapasitanssin ja ohmisen vastuksen vaikutusta värähtelyyn

FYSA220/K3 Mikroaallot (laitteisto on rikki ja saattaa olla korjauskelvoton)

Työssä tutustutaan mikroaaltolähteisiin, aaltoputkiin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työtä varten luetaan:

  • L. Solymar: Lectures on electromagnetic theory: 5.13 Waveguides, s. 151-163, 5.14 Resonators, s. 163-166
  • W. Stephen et al: Microwaves made simple
  • I.S. Grant and W.R. Phillips: 9. Transmission lines, s. 322-344
  • Tekniikan käsikirja osa 3: Siirtojohdot ja resonaattorit, s. 187-197 ja 204-207, Passiiviset mikroaaltokomponentit, s. 260-265
  • LRL 550B Microwave Training Kit (työosastolla), Experiments 2, 3, 5 and 6.

 
Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle, josta löytyy linkki osastovuorojen varaukseen (katso pääsivulta myös mahdolliset ajanvarauksen rajoitukset)