27.11.2017

FYSA230 KVANTTIMEKANIIKKA I (7 op)

Keväästä 2018 lähtien kurssin FYSA230 KVANTTIMEKANIIKKA I (7 op) sisällön korvaa kurssi FYSA2031 Kvanttimekaniikka, osa A (6 op).

Kvanttimekaniikan kurssi

Kurssi koostuu kolmesta erillisestä osasta, joihin jokaiseen on erillinen ilmoittautuminen ja joista annetaan erilliset opintopisteet.

·         FYSA233 Kvanttimekaniikka I (osa A): Teoria (3 op)

·         FYSA234 Kvanttimekaniikka I (osa A): Laboratoriotyöt (1 op).

·         FYSA235 Kvanttimekaniikka I (osa B): Teoria ( 3 op)

Kurssin lapputöitä on normaalisti mahdollista tehdä vain syyslukukauden aikana. Poikkeavasta menettelystä on sovittava oppilaslaboratorion johtajan kanssa. Kurssin lapputyöt liityvät kvanttimekaniikan historialliseen taustaan.  Lapputyöt ovat edeltävien kurssien lapputöitä laajempia siten, että tulosten analysointi jää työvuoron jälkeen tehtäväksi. Täytetty työkaavake liitteineen palautetaan työosastolle arvosteltavien töiden tapaan.

Arvosteltava työ "potentiaalikuoppa" on teoreettinen, tietokoneella tehtävä työ. Siihen ei siten tarvitse varata työvuoroa. Ennen työn tekemistä jokainen osallistuu yhteen PC-luokassa pidettävään ohjaustilaisuuteen. Ohjaustilaisuudet pidetään loka- marraskuussa.  Tilaisuuteen Ilmottaudutaan Korpissa.  Jos ohjaustilaisuudesta on jo aikaa, ota ennen selostuksen palautusta yhteyttä työn vastuuhenkilöön (Laura Laulumaa, laura.e.laulumaa@student.jyu.fi).

Työstä laaditaan ohjeiden mukainen työselostus. Ohjeita selostuksen kirjoittamiseen löytyy työosaston verkkosivuilta, ks. Työselostuksen laatiminen ja Töiden arvostelu ja pisteytys.

Kurssiin sisältyvät laboratoriotyöt:

FYSA234/K1 Elektronin diffraktio (ohje pdf-muodossa)

FYSA234/K2 Spektrometri, hila ja prisma (ohje pdf-muodossa)

FYSA234/1  Potentiaalikuoppa  (työohje sekä muu materiaali ja ilmoittautuminen työhön)

Työohjemonisteita tarjolla työosastolla. 

Aiemmat kurssit vuosina 2009-2011

Kvanttimekaniikan kurssi vuosina 2009-2011 jakautui kahteen osaan:

  • FYSA231 Osa A (4 op), 3 laboratoriotyötä
  • FYSA232 Osa B (3 op), ei laboratoriotöitä

Osaan A sisältyy arvosteltava, yksin tehtävä työ ja kaksi lapputyötä. Lapputöissä parityöskentely on sallittua. Työt samat kuin yllä. Muista kurssikoodi FYSA231!

Kurssin työt ennen 1.9.2009

Ennen 1.9.2009 voimassa olleiden vaatimusten mukaan kurssiin kuuluu kolme laboratoriotyötä. Yhden näistä töistä kukin tekee itsenäisesti ja työstä laaditaan numerolla arvosteltava työselostus. Loput kaksi työtä voi tehdä parityönä ja niistä laaditaan selostukset,  joiden arvostelu on skaalalla hyväksytty/korjataan. Näissä selostuksissa johdanto ja teoreettiset lähtökohdat voivat olla tavanomaista suppeammat, mutta muutoin selostuksissa tulee olla samat osiot  kuin numerolla arvosteltavissakin selostuksissa. Selvyyden vuoksi on lyhyen raportin kansilehdellä hyvä olla maininta "lyhyt raportti".

Ne opiskelijat, joilla kurssin teoriaosuus on suoritettu yhdessä osassa, ja joilla ennen 1.9.2009 voimassa olleen käytännön mukaisesti työpakettiin kuuluisi lapputöiden sijasta ns. "suppea raportti" -töitä, voivat hyödyntää nykyisiä lapputöitä. Jos jollakulla arvosteltu työ on elektronin diffraktiosta tai spektrometrista, potentiaalikuopasta tulee tehdä "suppea raportti" (parityöskentely sallittu, arvostelu H/korj.), koska kyseisestä työstä ei ole lapputyöversiota.

Selvyyden vuoksi on hyvä lisätä työkaavakkeeseen/selostukseen maininta "vanha FYSA230"

Jos olet epätietoinen, mitä pitää tehdä, ota yhteys Sakariin, FL312.