23.10.2017

FYSP101 FYSIIKKA I (Mekaniikan perusosa) (5 op)

Yleisiä ohjeita

Kurssiin Fysiikka I liittyvä laboratoriotyöskentely pitää sisällään viiden luentotunnin mittaisen osion "Laboratoriotöiden perusteet",  ryhmätyön ja kaksi ns. lapputyötä. Nämä luennot pidetään Fysiikka I kurssin luentoaikoina  aivan kurssin alussa (siis syyskuussa ja tammikuussa). Luentoihin sisältyy yleistä asiaa laboratoriotöiden tekemisestä fysiikan laitoksen oppilaslaboratoriossa, mittaustulosten luotettavuuden arviointia eli ns. virhearviointia, mittaustulosten esittämistä kuvaajan muodossa ja tulosten raportointia.

Luennot: 4.9.2014, 9.9.2014, 11.9.2014

Varsinainen laboratoriotyöskentely alkaa joko ryhmätyöstä (FYSP101/1) tai työstä Kinematiikan kuvaajat (FYSP101/K1). Ryhmätyössä harjoitellaan mittauspöytäkirjan kirjoittamista, mittaustulosten analysointia eri menetelmillä ja virhearvion tekemistä. Ryhmätyö järjestetään välittömästi Laboratoriotöiden perusteet luentojen jälkeen, muuta tarpeen vaatiessa myös muulloin. Ryhmätyöhön liittyy kotitehtäviä, jotka toimivat luento-osion tenttinä. Kukin osallistuja tekee kotitehtävät itsenäisesti ja ryhmätyöstä/kotitehtävistä saatu arvosana on osa kurssin Fysiikka I kokonaisarvosanaa.

Fysiikka I:n laboratoriotöihin sisältyvät kaksi lapputyötä saa tehdä pareittain (kuten lapputyöt yleensäkin) ja niistä palautetaana valmiiksi laadittu työlomake ("lappu"). Työt on laadittu siten, että ne olisivat tehtävissä loppuun asti yhden neljän tunnin mittaisen työvuoron puitteissa. Lapputyö FYSP101/K1 Kinematiikan kuvaajat on pakollinen kurssin Fysiikka I opiskelijoille. Työssä tutustutaan Capstone -laitteistoon ja ohjelmaan, joita käytetään monissa laboratoriotöissä. Kinematiikan kuvaajat työ on sisältönsä vuoksi syytä tehdä ennen toista lapputyötä. 

Toisen lapputyön aiheen saa vapaasti valita jäljellä olevista kahdesta työstä: heittoliike ja törmäykset ilmaradalla.

Monistettuja työohjeita kaikkiin laboratoriotöihin saa oppilaslaboratoriosta sen ollessa avoinna (ohjeet myös pdf-muodossa alla). Ilmoittautumiset ryhmätyöhön tehdään Korpissa FYSP101 sivulla, kaikkiin muihin laboratoriotöihin Kepler-varausjärjestelmässä. Järjestelmään pääsee työosaston pääsivulta löytyvästä linkistä.

Huom1! Fysiikan kursseissa laboratoriotöiden tekemistä ja luento-osuuden suorittamista ei ole sidottu ajallisesti, ts. laboratoriotyöt saa kukin tehdä haluamanaan ajankohtana. Toki järkevintä on tehdä laboratoriotyöt luentokurssin aikana tai viimeistään heti sen perään, jolloin kurssiin sisältyvät asiat ovat hyvin muistissa. Kurssi merkitään opintosuoritusrekisteriin vasta kun sekä luento-osuudet että laboratoriotyöt on suoritettu.

Huom2! Laboratoriotöiden perusteet on itsenäinen kurssi kurssin Fysiikka I sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että riittää kun sen läpäisee kerran.

Raportoitavat työt:

  Katso yhteenveto ryhmätyöhön liittyvistä asioista ja originin käytöstä tästä.

Lapputyöt

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.