21.11.2017

FYSP102 FYSIIKKA II (Mekaniikan jatko-osa) (5 op)

Yleisiä ohjeita

Kurssiin sisältyy kaksi laboratoriotyötä, yksi lapputyö ja yksi työ, josta laadittu työselostus arvostellaan. Kurssiin kuuluvat työt saa tehdä parityönä. Arvosteltavan työn osalta tämä tarkoittaa sitä, että jos mittaus on tehty parityönä, niin selostuskin tehdään parityönä.

Arvosteltavan työn voi valita töistä 1-2 (ks. huomautus alla). FYSP102/1 Vieriminen on luonteeltaan avoin työ. Sen työohje on niukka ja työn tekemisen edellytyksenä on ennakkoon laadittu suunnitelma siitä, miten mittaus aiotaan toteuttaa. Työn FYSP102/2 Kiertoheiluri työohje sen sijaan on perinteinen fysiikan laboratoriotyö ja sen työohje on yksityiskohtaisempi. Ohjeet työselostuksen laatimisesta ja työn arvosteluperusteet ovat verkossa ja kurssin FYSP102 työohjemonisteessa liitteenä. FYSP102 kurssin työohjemonisteen selkkaritöiden johdantoteksti antaa lisävinkkiä virhearvioiden esittämisestä.

Kurssin lapputyöksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa (K1, K2 ja K3), joista kukin saa valita mieleisensä.

Työohjemonisteita voi noutaa työosastolta sen aukioloaikoina.

Huom! XYHM002 Yhteistyötaidot -kurssille osallistuville FYS-pääaineopiskelijoille arvosteltavan työn selostuksen työstäminen on osa yhteistyötaidot -kurssia. Osa porukasta tekee työn kiertoheiluri, osa työn vieriminen. Työ tehdään parityönä toisen yhteistyötaidot -kurssilaisen kanssa. XYHM002-kurssin aikataulun vuoksi mittaukset tulee saada tehtyä 24.11. mennessä. Ajalla 16. - 24.11. Kepler-varausjärjestelmässä annetaan etusija XYHM002-kurssilaisille selostustöiden mittausten tekemiseen.

Raportoitavat työt:

  • FYSP102/1 Vieriminen 
    Työn vastuuhenkilöt ovat Mikko Haaranen ja Minna Luoma. Työn ennakkosuunnitelma tulee toimittaa vähintään viikkoa ennen mittausten tekemistä sähköpostitse pdf-tiedostona jollekin vastuuhenkilöistä tarkastettavaksi. Suunnitelman voi kirjoittaa joko tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen (lue ohje tiedoston saattamisesta suljettuun muotoon) tai käsin.  Käsinkirjoitettu suunnitelma skannataan pdf-tiedostoksi.  Käsinkirjoitetunkin suunnitelman tulee olla siisti. Suunnitelmassa on aina oltava yhteystietoina tekijän sähköpostiosoite.

  • FYSP102/2  Kiertoheiluri

Lapputyöt:

Huom! Fysiikan kursseissa laboratoriotöiden tekemistä ja luento-osuuden suorittamista ei ole sidottu ajallisesti, ts. laboratoriotyöt saa kukin tehdä haluamanaan ajankohtana. Ajankäytön kannalta järkevintä on tehdä laboratoriotyöt luentokurssin aikana tai viimeistään heti sen perään, jolloin kurssiin sisältyvät asiat ovat hyvin muistissa. Kurssi merkitään opintosuoritusrekisteriin vasta kun sekä luento-osuus että laboratoriotyöt on suoritettu.

 

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.