30.10.2017

FYSP107 Mekaniikasta sähköoppiin (9 op)

Yleisiä ohjeita

 

Kurssi sisältää samat asiat kuin fysiikan peruskurssit FYSP101-5, mutta ne käydään läpi yhden lukukauden aikana intensiivikurssina.

Kurssin laboratoriotyöpakettiin kuuluu yhteensä kolme työtä, joista kirjoitetaan arvosteltava selostus, ja 4 pienempää ns. lapputyötä. Lapputyöihin on olemassa valmis työkaavake, joka palautetaan työn päätteeksi tarkastettavaksi.

Kurssin Fysiikka 7 (FYSP107) laboratoriotyöskentelyn liittyen järjestetään kurssin alussa viiden luentotunnin (3 luentokertaa, 4.9. ja 9.9. klo 14-16 ja 11.9.2014 klo 14-15, sali FYS1) mittainen luento "Laboratoriotöiden perusteet". Näihin luentoihin sisältyy muun muassa yleistä asiaa laboratoriotöiden tekemisestä fysiikan laitoksen oppilaslaboratoriossa, mittaustulosten luotettavuuden arviointia eli ns. virhearviointia, mittaustulosten esittämistä kuvaajan muodossa ja tulosten raportointia.

Varsinainen laboratoriotyöskentely alkaa aina ryhmätyöstä "Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä" ja jatkuu lapputyöllä "Kinematiikan kuvaajat". Ryhmätyö järjestetään välittömästi "Laboratoriotöiden perusteet" luentojen jälkeen. Ryhmätyössä harjoitellaan mittauspöytäkirjan kirjoittamista, mittaustulosten analysointia eri menetelmillä ja virhearvion tekemistä.  Ryhmätyöhön liittyy kotitehtäviä, jotka toimivat luento-osion tenttinä. Kukin osallistuja tekee kotitehtävät itsenäisesti ja ryhmätyöstä/kotitehtävistä saatu arvosana on osa kurssin Fysiikka 7 kokonaisarvosanaa. Katso yhteenveto ryhmätyöhön liittyvistä asioista tästä.

Lapputyössä "Kinematiikan kuvaajat" tutustutaan Data Studio -laitteistoon ja ohjelmaan, joita käytetään monissa laboratoriotöissä tietokoneavusteiseen datankeruuseen.

Fysiikka 7:n laboratoriotöihin sisältyvät työt saa tehdä pareittain (kuten perusopinnoissa yleensäkin), lukuunottamatta ryhmätyön kotitehtäviä. Monistettuja työohjeita kaikkiin laboratoriotöihin saa oppilaslaboratoriosta sen ollessa avoinna (ohjeet myös pdf-muodossa alla). Ilmoittautumiset ryhmätyöhön tehdään Korpissa FYSP107 sivulla, kaikkiin muihin laboratoriotöihin normaalisti Brahe2007-varausjärjestelmässä. Järjestelmään pääsee työosaston pääsivulta löytyvästä linkistä.

Huom1! Syksyllä 2014 opintonsa aloittavat FYS-pääaineopiskelijoille (eli XYHM002 Yhteistyötaidot -kurssille osallistuville) ensimmäisen arvosteltavan työn selostus on samalla osa yhteistyötaidot -kurssia. Puolet FYSP107-kurssin porukasta tekee työn linssit, ja puolet työn veden taitekerroin. Työt tehdään parityönä. XYHM002-kurssilaisille järjestetään omat työvuorot ajalla 21.11.- 4.12. arvosteltavaa laboratoriotyötä varten. Linssi- ja veden taitekerroin -töiden  työvuorovaraukset tehdään poikkeuksellisesti oppilaslabran oven (FL355) vieressä olevaan listaan.

Huom2! Fysiikan kursseissa laboratoriotöiden tekemistä ja luento-osuuden suorittamista ei ole sidottu ajallisesti, mutta työt järkevintä on tehdä laboratoriotyöt luentokurssin aikana tai viimeistään heti sen perään, jolloin kurssiin sisältyvät asiat ovat hyvin muistissa. Ripeä töiden aloitus on erityisen tärkeä FYSP107-kurssissa, koska kyseessä on intensiivikurssi. Kurssi merkitään opintosuoritusrekisteriin vasta kun sekä luento-osuudet että laboratoriotyöt on suoritettu..

Kurssin työt on lueteltu alla. Koska useimmat työt ovat samoja kuin kursseissa FYSP101-5, töillä on alla olevassa listassa (ja varausjärjestelmässä) kyseisten kurssien työkoodi.

Työt, joista kirjoitetaan selostus:

Työt FYSP103/2 ja FYSP103/3 ovat ns. avoimia töitä. Näihin töihin liittyy mittausuunnitelman laatiminen ennen mittausten tekemistä. Katso ohjeet kurssin FYSP103 sivulta

Lapputyöt

 

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.